ТЕМИ НА ПРОГРАМАТА

Програма за деня

„Евроскола“ съчетава както физическо присъствие пряко в пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург, така и видеострийминг чрез интерактивни платформи онлайн.

Сутрешната програма на „Евроскола“ включва официално откриване от председателя на Парламента, сесия с въпроси и отговори с участието на заместник-председател, както и „Лаборатория за иновации“, в която учениците споделят пред експерт на Европейския парламент своите идеи по темата на сесията, които ще бъдат поставени на окончателно гласуване. Могат да бъдат поканени и специални гости. Учениците се насърчават да задават въпроси чрез видеострийминг в Interactio за участващите онлайн, директно в планарната зала за учениците, присъстващи в Европейския парламент в Страсбург или в писмена форма чрез Slido за всички видове участници. Сутрешната сесия продължава от 10: 00 ч. до 12: 30 ч.

Следобедната програма ще бъде предложена само на участниците на място. Тази част ще бъде посветена на симулационна игра относно законодателната процедура на Европейския съюз.

Вижте програмата и повече подробности, за да извлечете максимална полза от Вашия опит с „Евроскола“!

Програмата 30/01/2024 Програмата 30/01/2024 Програмата 09/02/2024 Програмата 09/02/2024 Програмата 15/02/2024 Програмата 15/02/2024 Програмата 20/02/2024 Програмата 20/02/2024 Програмата 01/03/2024 Програмата 01/03/2024 Програмата 21/03/2024 Програмата 21/03/2024 Програмата 11/04/2024 Програмата 11/04/2024 Програмата 26/04/2024 Програмата 26/04/2024

Теми

„Евроскола“ работи по теми, които са от значение за младежта, като внимателно отчита констатациите от резултатите на Евробарометър. Младите европейци се насърчават да се ангажират активно с демокрацията и да оформят бъдещето си. Горещо се препоръчва тези теми да бъдат подготвени предварително в клас.