PROGRAM A TÉMATA

Program události

Programu Euroscola se lze účastnit jak osobně, přímo v jednacím sále Evropského parlamentu ve Štrasburku, tak i online prostřednictvím živého přenosu a interaktivních online platforem.

Euroscolu ráno v den konání oficiálně zahajuje předseda Parlamentu, poté následuje výměna názorů s místopředsedou, během níž mu studenti mohou klást otázky, a „inovační laboratoř“, v níž mohou s odborníky Evropského parlamentu sdílet nápady ohledně zasedání, o nichž se nakonec bude hlasovat. Pozváni mohou být i zvláštní hosté. Parlament vítá dotazy od účastníků. Studenti, kteří se účastní na dálku, tak mohou činit prostřednictvím živých videovstupů na platformě Interactio. Účastníci na místě se mohou ptát přímo z jednacího sálu ve Štrasburku a každý navíc má možnost pokládat dotazy písemně na platformě Slido. Studenti by si měli také předem připravit krátké video s jedním dotazem, které se bude vysílat v den akce. Zasedání trvá dvě hodiny.

Odpolední program bude určen pouze studentům, kteří se účastní osobně. V této části budou hrát simulační hru o legislativním postupu Evropské unie.

Kompletní informace o tom, co Euroscola nabízí, naleznete v programu.

Program 21/10/22 Program 21/10/22 Program 15/11/22 Program 15/11/22

Témata

Euroscola se zaměřuje na témata související s Konferencí o budoucnosti Evropy a nabízí mladým Evropanům nástroje k aktivnímu utváření jejich budoucnosti. Pro každé setkání budou vybrána témata, jež se ukazují jako důležitá pro evropské občany. Žákům se důrazně doporučuje, aby si tato témata připravili předem ve třídě.