OHJELMA JA AIHEET

Päivän ohjelma

Euroscolaan osallistutaan paikan päällä Euroopan parlamentin istuntosalissa Strasbourgissa tai verkossa suoratoistolähetyksen ja interaktiivisten verkkoalustojen kautta.

Euroscolan aamuohjelmaan kuuluu parlamentin puhemiehen virallinen avajaistilaisuus, kyselytilaisuus varapuhemiehen kanssa ja niin kutsuttu innovaatiolaboratorio, jossa opiskelijat jakavat ajatuksiaan Euroopan parlamentin asiantuntijan kanssa istunnon aiheesta, josta järjestetään lopullinen äänestys. Myös erityisvieraita voidaan kutsua. Osallistujia kannustetaan esittämään kysymyksiä. Tapahtumaa etänä seuraavat opiskelijat voivat esittää kysymyksensä Interactio-sovelluksen suoran videoyhteyden kautta. Euroopan parlamentissa Strasbourgissa olevat voivat esittää kysymyksensä suoraan istuntosalissa. Kaikki osallistujat voivat myös esittää kysymyksiä kirjallisesti Slido-sovelluksen kautta. Aamun tilaisuus pidetään klo 10.00–12.30.

Iltapäiväohjelmaa tarjotaan vain paikan päällä oleville osallistujille. Iltapäivä on omistettu Euroopan unionin lainsäädäntömenettelyä koskevalle simulaatiopelille.

Tutustu ohjelmaan ja lisätietoihin, niin saat Euroscola-tapahtumasta kaiken irti!

Ohjelma 30/01/2024 Ohjelma 30/01/2024 Ohjelma 09/02/2024 Ohjelma 09/02/2024 Ohjelma 15/02/2024 Ohjelma 15/02/2024 Ohjelma 20/02/2024 Ohjelma 20/02/2024 Ohjelma 01/03/2024 Ohjelma 01/03/2024 Ohjelma 21/03/2024 Ohjelma 21/03/2024 Ohjelma 11/04/2024 Ohjelma 11/04/2024 Ohjelma 26/04/2024 Ohjelma 26/04/2024

Aiheet

Euroscolassa käsitellään Eurobarometri-kyselyihin perustuvien havaintojen perusteella aiheita, joita nuoret pitävät merkityksellisinä. Eurooppalaisia nuoria kannustetaan siihen, että he osallistuvat aktiivisesti demokratiaan ja oman tulevaisuutensa muovaamiseen. On erittäin suositeltavaa valmistella näitä aiheita etukäteen luokassa.