OHJELMA JA AIHEET

Päivän ohjelma

Euroscolaan osallistutaan paikan päällä Euroopan parlamentin istuntosalissa Strasbourgissa tai verkossa suoratoistolähetyksen ja interaktiivisten verkkoalustojen kautta.

Euroscolan aamuohjelmaan kuuluu parlamentin puhemiehen virallinen avajaistilaisuus, kyselytilaisuus varapuhemiehen kanssa ja ""innovaatiolaboratorio"", jossa opiskelijat jakavat ajatuksiaan Euroopan parlamentin asiantuntijan kanssa istunnon aiheesta, josta järjestetään lopullinen äänestys. Myös erityisvieraita voidaan kutsua. Osallistujia kannustetaan esittämään kysymyksiä. Tapahtumaa etänä seuraavat opiskelijat voivat esittää kysymyksensä Interactio-sovelluksen suoran videoyhteyden kautta. Euroopan parlamentissa Strasbourgissa olevat voivat esittää se suoraan istuntosalissa. Kaikki osallistujat voivat myös esittää kysymyksensä kirjallisesti Slido-sovelluksen kautta. Opiskelijoita pyydetään myös laatimaan lyhyt video kysymyksestään etukäteen. Se lähetetään tapahtumapäivänä. Istunto kestää kaksi tuntia.

Iltapäiväohjelmaa tarjotaan vain paikan päällä oleville osallistujille. Iltapäivä on omistettu Euroopan unionin lainsäädäntömenettelyä koskevalle simulaatiopelille.

Tutustu ohjelmaan ja lisätietoihin, niin saat Euroscola-tapahtumasta kaiken irti!

Ohjelma 04/05/2023 Ohjelma 04/05/2023 Ohjelma 23/05/2023 Ohjelma 23/05/2023 Ohjelma 25/05/2023 Ohjelma 25/05/2023

Aiheet

Euroscola-ohjelmassa keskitytään Euroopan tulevaisuuskonferenssiin liittyviin aiheisiin, jotta eurooppalaiset nuoret saavat välineitä, joilla he voivat vaikuttaa aktiivisesti tulevaisuuteensa. Kunkin istunnon aiheet valitaan unionin kansalaisten kiinnostuksenkohteiden perusteella. On erittäin suositeltavaa valmistella näitä aiheita etukäteen luokassa.