PROGRAMMA UN TEMATI

Dienas programma

“Euroscola” pasākumus var apmeklēt gan klātienē Eiropas Parlamenta plenārsēžu zālē Strasbūrā, gan piedalīties tiešsaistē ar tiešraides un interaktīvu tiešsaistes platformu starpniecību.

“Euroscola” rīta programmas sākumā dalībnieki uzklausa Parlamenta priekšsēdētāju, kas uzstājas ar oficiālu atklāšanas runu. Tai seko jautājumu un atbilžu sesija ar priekšsēdētājas vietnieku un “Inovācijas laboratorija”, kurā skolēni ar Eiropas Parlamenta ekspertu apspriež savas idejas par sesijā aplūkoto tematu, par kuru notiks galīgā balsošana. Var tikt pieaicināti arī īpaši viesi. Dalībnieki tiek mudināti uzdot jautājumus. Tiešsaistes dalībnieki to var darīt ar interaktīvās tiešraides straumēšanas videoplatformas “Interactio” starpniecību. Skolēni, kas piedalās klātienē, savus jautājumus var uzdot turpat sēžu zālē, un visi dalībnieki jautājumus var iesūtīt rakstiski, izmantojot lietotni “Slido”. Rīta sesija ilgst no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.30.

Pēcpusdienas programmā var piedalīties tikai klātienes dalībnieki. Šī daļa ir veltīta simulācijas spēlei par Eiropas Savienības likumdošanas procedūru.

Skati programmu un sīkāku informāciju par to, kā maksimāli izmantot “Euroscola” dalībniekiem pieejamās iespējas!

Programma 30/01/2024 Programma 30/01/2024 Programma 09/02/2024 Programma 09/02/2024 Programma 15/02/2024 Programma 15/02/2024 Programma 20/02/2024 Programma 20/02/2024 Programma 01/03/2024 Programma 01/03/2024 Programma 21/03/2024 Programma 21/03/2024 Programma 11/04/2024 Programma 11/04/2024 Programma 26/04/2024 Programma 26/04/2024

Temati

“Euroscola” tiek skatīti jauniešiem svarīgi temati, rūpīgi apsverot un ņemot vērā Eirobarometra rezultātu konstatējumus. Eiropas jaunieši tiek mudināti aktīvi līdzdarboties demokrātijā un veidot savu nākotni. Ir ļoti vēlams šos tematus jau iepriekš izskatīt mācību stundu laikā, tā sagatavojoties dalībai programmā.