CLÁR & ÁBHAR

Clár an lae

Freastalóidh rannpháirtithe ar Euroscola ar an láthair fhisiciúil, i seomra tionóil Pharlaimint na hEorpa in Strasbourg agus ar líne, trí bheoshrutha agus ar ardáin idirghníomhacha ar líne.

Mar chuid de chlár na maidine, beidh oscailt oifigiúil ag Uachtarán na Parlaiminte, seisiún ceisteanna agus freagraí le Leas-Uachtarán, agus ‘Saotharlann Nuálaíochta’, áit do dhaltaí a gcuid smaointe ar ábhar an tseisiúin a roinnt le saineolaí ó Pharlaimint na hEorpa, agus a ndéanfar vótáil chríochnaitheach air. Seans go mbeidh aíonna speisialta i láthair freisin. Moltar do rannpháirtithe ceisteanna a chur, trí fhíseán beo ar Interactio do dhaltaí ar líne, go díreach sa seomra tionóil do dhaltaí atá i láthair sa Pharlaimint in Strasbourg, nó i bhfoirm scríofa trí Slido do gach duine a fhreastalaíonn. Maireann seisiún na maidine ó 10.00 am go 12.30 pm.

Ní chuirfear clár na hiarnóna ar fáil ach do rannpháirtithe a bheidh ar an láthair. Beidh an seisiún sin dírithe ar chluiche ionsamhlúcháin maidir le nós imeachta reachtach an Aontais Eorpaigh.

Faigh amach faoin gclár agus faigh tuilleadh sonraí chun lántairbhe a bhaint as do thaithí Euroscola!

Clár 30/01/2024 Clár 30/01/2024 Clár 09/02/2024 Clár 09/02/2024 Clár 15/02/2024 Clár 15/02/2024 Clár 20/02/2024 Clár 20/02/2024 Clár 01/03/2024 Clár 01/03/2024 Clár 21/03/2024 Clár 21/03/2024 Clár 11/04/2024 Clár 11/04/2024 Clár 26/04/2024 Clár 26/04/2024

Téamaí

Díríonn Euroscola ar ábhar a bhaineann leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa, lena gcuirtear na huirlisí ar fáil do dhaoine óga na hEorpa a gcuid todhchaí a mhúnlú. Le haghaidh gach seisiúin, roghnófar ábhair de réir leasanna cruthaithe shaoránaigh na hEorpa. Moltar go láidir go mbeadh na téamaí seo ullmhaithe sa rang roimh ré.