PROGRAM OCH ÄMNEN

Dagens program

Euroscola kombinerar både fysisk närvaro direkt i Europaparlamentets plenisal i Strasbourg, och online via livesändningar och interaktiva onlineplattformar.

Euroscolas förmiddag börjar med en officiell invigning av parlamentets talman, därefter kommer en frågestund med en vice talman och ett ”Innovationslabb” där eleverna delar sina idéer med ämnesexperter från Europaparlamentet. Till slut blir det omröstning. Särskilda gäster får också bjudas in. Deltagarna får ställa frågor online via appen Interactio eller direkt i plenisalen i Strasbourg. De kan också ställa frågor i skriftlig form via Slido. Eleverna kan dessutom spela in en kort video med en fråga i förväg, som kommer att sändas på evenemangsdagen. Mötet pågår i 2 timmar.

Eftermiddagsprogrammet kommer endast att erbjudas de personer som deltar fysiskt. Den här delen kommer att ägnas åt ett simuleringsspel om Europeiska unionens lagstiftningsförfarande.

Läs programmet och annat som rör EU så att Euroscola blir en oförglömlig upplevelse!

Program 23/05/2023 Program 23/05/2023 Program 25/05/2023 Program 25/05/2023

Ämnen

Euroscola arbetar med ämnen som rör konferensen om Europas framtid och ger unga européer verktyg som kan hjälpa dem att aktivt forma sin framtid. Ämnena inför varje Euroscola-möte väljs ut utifrån sådant som bevisligen intresserar européerna. Eleverna bör arbeta med frågorna i förväg under lektionstid.

Topic Guide (May 2023) - The EU's zero pollution ambition