Mer information

Få mer utförlig information om dessa tre program utan att lämna plattformen Youth Hub. Klicka på respektive webbplats och se vilka möjligheter som finns!

Ambassadörsskoleprogrammet Euroscola Europeiska Karlspriset för ungdomar