ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EPAS

Με περίπου 2.000 σχολεία με πιστοποίηση Σχολείου-Πρεσβευτή, 5.000 εκπαιδευτικούς ανώτερους πρέσβεις και περίπου 35.000 μαθητές δόκιμους πρέσβεις, το δίκτυο προσφέρει στα σχολεία μια εξαιρετική ευκαιρία για ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και για συνεργασία στην εφαρμογή του προγράμματος. Το Δίκτυο Σχολείων-Πρεσβευτών αποτελεί κομμάτι μιας ευρύτερης κοινότητας που συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ειδικότερα μέσω της πλατφόρμας mazi.eu. Το δίκτυο δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Γραφεία Συνδέσμου και τους θεσμικούς εταίρους του. Τα σχολεία έρχονται επίσης σε επαφή με διάφορους ευρωπαϊκούς, εθνικούς και τοπικούς φορείς και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Κατεβάστε τον κατάλογο των Σχολείων-Πρεσβευτών - (PDF - 1 MB)

Ακολουθήστε μας στο Facebook!