Συχνές ερωτήσεις Euroscola

Αν δεν βρεις απάντηση, θα σε βοηθήσουμε με χαρά. Πρώτα όμως, ρίξε μια ματιά στη σελίδα!

  1. Κάθε σχολείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή υποψήφιας χώρας ή πρώην κράτους μέλους μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Οι μαθητές/-τριες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 14 ετών κατά την ημερομηνία της επίσκεψης και να είναι εγγεγραμμένοι/-ες σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  2. Η ομάδα Euroscola (μέλος της Μονάδας Συνδέσμου με τους Επισκέπτες και τους Πολίτες, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας) είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων Euroscola, μετά την επιλογή των τάξεων από τα Γραφεία Συνδέσμου του ΕΚ σε όλα τα κράτη μέλη. Οι εκπαιδευτικοί που συνοδεύουν τις τάξεις στην εκδήλωση Euroscola συμμετέχουν σε προπαρασκευαστικές συναντήσεις και έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν με συναδέλφους τους από άλλες χώρες.

  3. Η διαδικασία επιλογής διοργανώνεται από τα Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εκάστοτε χώρα. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τα Γραφεία Συνδέσμου της χώρας σας για περισσότερες πληροφορίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει Γραφεία Συνδέσμου (EPLO) σε όλα τα κράτη μέλη και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον ακόλουθο σύνδεσμο. Για τις υποψήφιες χώρες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Euroscola

  4. Η ομάδα Euroscola θα έρθει σε επαφή με τον υπεύθυνο επικοινωνίας κάθε επιλεγμένου σχολείου/επιλεγμένης τάξης προκειμένου να εξηγήσει τη διαδικασία εγγραφής.  

  5. Το Κοινοβούλιο προσφέρει στα συμμετέχοντα σχολεία χρηματοδοτική ενίσχυση για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου και διαμονής τους. Το ακριβές ποσό της ενίσχυσης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και ενδέχεται να μην καλύπτει το σύνολο των δαπανών. Κάθε σχολείο είναι υπεύθυνο να οργανώσει μόνο του το ταξίδι του. Οι λεπτομέρειες και η διαδικασία που αφορούν τη χρηματοδοτική ενίσχυση αποστέλλονται από την ομάδα Euroscola μόλις το σχολείο επιλεγεί από τα Γραφεία Συνδέσμου του ΕΚ.

  6. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν στη γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική και αγγλική γλώσσα και να ακούσουν στη γαλλική, γερμανική και αγγλική. Καλούμε όλους τους συμμετέχοντες να προσπαθήσουν να μιλήσουν σε διάφορες γλώσσες κατά τη διάρκεια του προγράμματος και, φυσικά, μπορούν να λάβουν τον λόγο στη γλώσσα στην οποία έχουν τη μεγαλύτερη ευχέρεια. 

  7. Οι συμμετέχοντες μπορούν να εισέλθουν από τις 8:15 π.μ. στους χώρους του κτηρίου Louise Weiss (Allée du Printemps, 67070 Στρασβούργο). Το πρόγραμμα ξεκινά στις 10:00 π.μ. και ολοκληρώνεται στις 4:30 μ.μ. Οι μαθητές/μαθήτριες θα συζητήσουν με έναν/μία βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και με έναν/μία εμπειρογνώμονα του εκάστοτε τομέα, ανάλογα με το πρόγραμμα της ημέρας. Η πρωινή συνεδρίαση είναι υβριδική, δηλαδή είναι ανοικτή σε όσους συμμετέχουν τόσο επί τόπου όσο και διαδικτυακά. Το απογευματινό πρόγραμμα, μόνο για τους επί τόπου συμμετέχοντες, επικεντρώνεται στην προσομοίωση των εργασιών ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

  8. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι συμμετέχοντες πρέπει να διαμένουν σε κράτος μέλος, σε υποψήφια χώρα ή σε πρώην κράτος μέλος. Η συμμετοχή είναι επίσης ανοικτή σε υπηκόους τρίτων χωρών που πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια διαμονής. 

  9. Ένας/μία τοπικός/ή δημοσιογράφος ανά σχολείο/εθνική ομάδα έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε συνεδρίαση. Παρακαλείσθε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ομάδα Euroscola για περισσότερες πληροφορίες.