SÍŤ EPAS

Tato síť, která zahrnuje přibližně 1 500 akreditovaných škol - vyslanců EP, 3 700 učitelů, kteří byli jmenováni hlavními vyslanci, a téměř 23 000 studentů a žáků, kteří byli jmenováni pomocnými vyslanci, poskytuje školám významnou příležitost vyměňovat si zkušenosti a osvědčené postupy a spolupracovat na realizaci tohoto programu. Síť škol – vyslanců EP je součástí širší komunity spolupracující s Evropským parlamentem, zejména prostřednictvím platformy jsmespolu.eu. Tato síť nabízí školám možnost zapojit se do široké škály činností pořádaných Evropským parlamentem, jeho kontaktními kancelářemi a institucionálními partnery a navázat kontakty s různými evropskými, národními a místními subjekty a organizacemi občanské společnosti.

MAPA SÍTĚ EPAS

Stáhnout seznam škol v programu - (PDF - 1 MB) (open in new window)

Sledujte náš kanál na Facebooku!