Σχετικά με το EPAS

Το πρόγραμμα «Σχολείο-Πρεσβευτής» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS) έχει σκοπό να βελτιώσει τις γνώσεις των μαθητών σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική δημοκρατία, τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις ευρωπαϊκές αξίες. Το πρόγραμμα ενθαρρύνει επίσης τους μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά στις δημοκρατικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απευθύνεται σε μαθητές από διάφορα εκπαιδευτικά, κοινωνικά και γεωγραφικά υπόβαθρα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικοί και μαθητές ορίζονται ανώτεροι και δόκιμοι πρέσβεις από τα σχολεία που επιλέγονται για να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα. Οι πρέσβεις αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικοί μεριμνούν για την εκπαιδευτική του πτυχή, κυρίως διοργανώνοντας μαθήματα για την ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική δημοκρατία. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες και γνώσεις για την ΕΕ, κατάρτιση στις δημοκρατικές δεξιότητες και τη συμμετοχή, παιχνίδια ρόλων στην τάξη και κουίζ. Εκπαιδευτικοί και μαθητές καλούνται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως δημιουργία ενός σημείου πληροφόρησης για την ΕΕ, διοργάνωση εκδηλώσεων για την Ημέρα της Ευρώπης και δημιουργία περιεχομένου για μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έρχονται σε επαφή με ευρωβουλευτές, με άλλους πρέσβεις και εταίρους και συνεργάζονται με μέλη της κοινότητάς τους.

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ

Στο τέλος κάθε σχολικού έτους, οι δραστηριότητες που διενεργούνται από τα σχολεία αξιολογούνται. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, τα σχολεία πιστοποιούνται ως Σχολεία-Πρεσβευτές. Οι ανώτεροι και οι δόκιμοι πρέσβεις λαμβάνουν πιστοποιητικά σε τελετές που διοργανώνουν τα κατά τόπους Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολύ συχνά με παρουσία βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εθνικών και τοπικών αρχών και εταίρων. Ακόμη, μπορεί να δοθεί σε εκπαιδευτικούς και μαθητές η δυνατότητα συμμετοχής στις συναντήσεις Euroscola στο Στρασβούργο, καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα κράτη μέλη και στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook!