Ενεργά μαθήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το εκπαιδευτικό εργαλείο «Europe@school - Ενεργά μαθήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση» βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν θέματα της ΕΕ παρέχοντας ένα εγχειρίδιο και επτά ανεξάρτητες ενότητες με κατευθυντήριες γραμμές και υλικό.

  1. Το κουίζ έχει 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Παίζεται στην τάξη ή και με τη συμμετοχή ολόκληρου του σχολείου. Δεν υπάρχει περιορισμός για τον αριθμό των συμμετεχόντων. Εκτιμώμενη διάρκεια: 15 λεπτά

  2. Στόχος του παιχνιδιού αυτού είναι η εξοικείωση με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι σπουδαστές εργάζονται σε ομάδες για να σπάσουν τον κώδικα το ταχύτερο δυνατόν. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να προκαλέσει την περιέργεια των σπουδαστών, ώστε να ανακαλύψουν ποιες είναι οι χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτιμώμενη διάρκεια: 40 λεπτά

  3. Το παιχνίδι αυτό σχετίζεται με τις περιπτώσεις όπου οι σπουδαστές απαντούν την ΕΕ στην καθημερινότητά τους, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων απτών παραδειγμάτων νομοθεσίας της ΕΕ. Σε αυτό το παιχνίδι αποκλεισμού, για κάθε παράδειγμα που δίνεται, οι μαθητές αναφέρουν εάν πιστεύουν ότι πρόκειται για νομοθεσία της ΕΕ ή όχι. Εκτιμώμενη διάρκεια: 20 λεπτά

  4. Η ενότητα ξεκινά με ένα παιχνίδι για την απόκτηση τετράδων, κατά το οποίο οι παίκτες ανακαλύπτουν τις αξίες της ΕΕ και συγκεκριμένα παραδείγματα για τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ τις πραγματώνει. Οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν με κριτικό πνεύμα για τις αξίες της ΕΕ σε μια ατομική άσκηση. Τέλος, οι μαθητές ακονίζουν τις ικανότητές τους στον δημοκρατικό διάλογο με μια άσκηση συζήτησης στην τάξη, έχοντας να επιλέξουν μεταξύ 16 προτάσεων. Εκτιμώμενη διάρκεια: 30 λεπτά + 10 λεπτά ανά πρόταση

  5. ο παιχνίδι ρόλων βάζει τους μαθητές στη θέση ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για μία με δύο ώρες, η τάξη σας μετατρέπεται σε οιονεί Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι μαθητές σας συζητούν για τον τρόπο αντιμετώπισης διάφορων ζητημάτων που απασχολούν την ΕΕ όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, οι κανόνες για το κάπνισμα και ο στρατός της ΕΕ.

  6. Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει μια άσκηση που διδάσκει τους σπουδαστές πώς να εντοπίζουν δυνητικά χειριστικό περιεχόμενο και τους δίνει περιθώριο συζήτησης για τους τρόπους με τους οποίους θα αποφύγουν να πέσουν θύμα του. Πρόκειται για ένα μείγμα ομαδικών δραστηριοτήτων και παρουσιάσεων. Περιλαμβάνει επίσης ιδέες για παιχνίδια σχετικά με το θέμα, καθώς και ενδεδειγμένα αναγνώσματα και καταλόγους ευρωπαϊκών οργανώσεων ελέγχου γεγονότων.

  7. Το εγχειρίδιο περιγράφει την ιδέα γύρω από το εργαλείο, τη διαρθρωμένη σε ενότητες προσέγγισή του, τις ενεργητικές μεθοδολογίες και τις εκπαιδευτικές του αρχές. Περιλαμβάνει επίσης έναν συμπληρωματικό κατάλογο μαθησιακών πόρων.