Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία

 1. Αναζητούμε πρότζεκτ τα οποία: προωθούν την κατανόηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, προωθούν ένα κοινό αίσθημα ευρωπαϊκής ταυτότητας και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενθαρρύνουν και άλλους νέους στην Ευρώπη να συμμετάσχουν στη δημοκρατία μας, παρέχουν παραδείγματα Ευρωπαίων που ζουν στην πράξη μαζί ως κοινότητα.

  Το πρότζεκτ σου μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να επικεντρώνεται στη διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων για τη νεολαία, ενδεικτικά (αλλά όχι και περιοριστικά) ανταλλαγές νέων, παιχνίδια προσομοίωσης, πολιτικά φεστιβάλ νεολαίας, εκθέσεις, προγράμματα κατάρτισης, διαδικτυακά πρότζεκτ ή παρόμοιες δράσεις. Έχεις την ελευθερία να δοκιμάσεις τη δημιουργικότητά σου και να χρησιμοποιήσεις νέα πλαίσια για το πρότζεκτ σου, εφόσον ανταποκρίνονται στα παραπάνω κριτήρια.

  Αν αναζητείς τα πρότζεκτ που δεν είναι επιλέξιμα, δες την ερώτηση Δεν είμαι σίγουρος/σίγουρη ότι το πρότζεκτ μου είναι επιλέξιμο. Πώς μπορώ να το ελέγξω;

 2. Τα ακόλουθα πρότζεκτ δεν είναι επιλέξιμα για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία:

  α) πρότζεκτ στο στάδιο του σχεδιασμού ή στα πρώτα στάδια της υλοποίησης, για τα οποία δεν είναι δυνατή η εξαγωγή αποτελεσμάτων κατά την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων,

  β) πρότζεκτ που υποβάλλονται από άτομα που εργάζονται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή στο Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του Άαχεν,

  γ) ακαδημαϊκές διατριβές και δημοσιεύσεις,

  δ) πρότζεκτ που έχουν ήδη λάβει βραβείο από ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, φορέα, υπηρεσία ή οργανισμό της ΕΕ,

  ε) τα τρία ευρωπαϊκά πρότζεκτ που νίκησαν σε προηγούμενες διοργανώσεις του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καρλομάγνου για τη Νεολαία,

  στ) δραστηριότητες που έχουν ως πρωταρχικό στόχο την κερδοφορία,

  ζ) δραστηριότητες κυβερνητικών οργανώσεων.

  Εάν εσύ ή το πρότζεκτ σου εμπίπτετε σε μία ή περισσότερες από αυτές τις κατηγορίες, τότε το πρότζεκτ σου δεν είναι επιλέξιμο για το βραβείο.

 3. Ναι. Ωστόσο, έχε υπόψη ότι το πρότζεκτ θα πρέπει να είναι αρκετά προχωρημένο ώστε να μπορεί η κριτική επιτροπή να αξιολογήσει τα αποτελέσματά του. Εάν, για παράδειγμα, το πρότζεκτ έχει μόλις ξεκινήσει ή είναι ακόμη απλώς μια ιδέα, τότε προτιμότερο θα ήταν να το υποβάλεις στην επόμενη διοργάνωση του Βραβείου.

 4. Όχι. Οι αιτούντες δεν περιορίζονται ως προς τον αριθμό των πρότζεκτ που υποβάλλουν.

 5. Για να κάνεις αίτηση για το πρότζεκτ σου, χρησιμοποίησε το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης.

  Μπορείς να συμπληρώσεις την αίτηση σε οποιαδήποτε γλώσσα της ΕΕ και να ανεβάσεις έγγραφα και εικόνες που απεικονίζουν το πρότζεκτ σου.

 6. 2. Φεβρουαρίου 2023 (23:59:59 ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

 7. Αυτό το αποφασίζει η ομάδα του πρότζεκτ. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι ο επικεφαλής του πρότζεκτ, ένας διαχειριστής, άλλες φορές ο υπεύθυνος επικοινωνίας ή και οποιοδήποτε απλό μέλος της ομάδας. Έχε υπόψη ότι, για να είναι επιλέξιμος/επιλέξιμη, ο αιτών/ η αιτούσα θα πρέπει να κατοικεί σε κράτος μέλος της ΕΕ και να είναι ηλικίας μεταξύ 16 και 30 ετών.

 8. Το έντυπο αίτησης είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

 9. Εάν το πρότζεκτ σου υλοποιείται σε ένα μόνο κράτος μέλος, θα πρέπει να το υποβάλεις σε αυτή τη χώρα.

  Σε περίπτωση διεθνούς έργου (που υλοποιείται σε περισσότερα κράτη μέλη ή έχει συμμετέχοντες από περισσότερα κράτη μέλη), το πρότζεκτ θα πρέπει να υποβληθεί στο κράτος μέλος που συνδέεται στενότερα με το έργο. Αυτό το αποφασίζει ο αιτών/ η αιτούσα.

 10. Ναι. Πρότζεκτ που δεν συγκαταλέγονται στους τρεις τελικούς νικητές των βραβείων των προηγούμενων ετών μπορούν να υποβληθούν και πάλι.

 11. Όχι. Προτείνουμε να ετοιμάσεις την αίτησή σου με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία εκτός σύνδεσης και στη συνέχεια να την αντιγράψεις στο ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης.

 12. Ναι. Πρέπει να υποβάλεις την αίτησή σου μονομιάς, καθώς δεν μπορείς να αποθηκεύσεις την αίτηση και να επιστρέψεις αργότερα για να την ολοκληρώσεις. Προτείνουμε να ετοιμάσεις την αίτησή σου με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία εκτός σύνδεσης και στη συνέχεια να την αντιγράψεις στο ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης.

 13. Η μία περιγραφή είναι σύντομη περίληψη του πρότζεκτ σου. Θα πρέπει να είναι γραμμένη στα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα γερμανικά, ώστε να μπορεί η Γραμματεία του Βραβείου να παραπέμπει σε αυτή σε μελλοντική επικοινωνία σχετικά με το πρότζεκτ σου.

  Η πλήρης περιγραφή του πρότζεκτ μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Η περιγραφή αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του πρότζεκτ, επομένως θα πρέπει να αναδεικνύει πώς το πρότζεκτ: προωθεί την κατανόηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, προωθεί ένα κοινό αίσθημα ευρωπαϊκής ταυτότητας και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενθαρρύνει και άλλους νέους στην Ευρώπη να συμμετάσχουν στη δημοκρατία μας και παρέχει παραδείγματα Ευρωπαίων που ζουν στην πράξη μαζί ως κοινότητα. Η κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει επίσης σε ποιο βαθμό καλύπτονται αυτά τα κριτήρια, καθώς και τη δημιουργικότητα και την καινοτομία του πρότζεκτ.

 14. Οι εθνικές κριτικές επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από ευρωβουλευτές και εκπροσώπους οργανώσεων νέων από κάθε χώρα, θα επιλέξουν τους νικητές ανά κράτος μέσα σε έναν μήνα από την προθεσμία υποβολής. Τότε θα επικοινωνήσουμε με τους νικητές και θα τους ενημερώσουμε για τα επόμενα βήματα.

  Στη συνέχεια, η ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή θα συνέλθει για να επιλέξει τους τρεις Ευρωπαίους νικητές ανάμεσα στους 27 από κάθε χώρα. Οι νικητές θα ανακοινωθούν κατά την τελετή απονομής του βραβείου στο Άαχεν τον Μάιο.

 15. Ένας εκπρόσωπος από κάθε πρότζεκτ θα προσκληθεί στην Εβδομάδα Νικητών του Άαχεν τον Μάιο. Εκεί οι νικητές από κάθε χώρα θα μπορούν να γνωριστούν μεταξύ τους, καθώς και με παλαιότερους νικητές του ευρωπαϊκού βραβείου. Το κόστος συμμετοχής στην εκδήλωση καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του Άαχεν. Όλοι οι εκπρόσωποι των πρότζεκτ θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από τον πρόεδρο του Ιδρύματος του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του Άαχεν.

  Το βραβείο για το καλύτερο ευρωπαϊκό πρότζεκτ είναι 7.500 ευρώ, για το δεύτερο πρότζεκτ 5.000 ευρώ και για το τρίτο 2.500 ευρώ. Στο πλαίσιο του βραβείου αυτού, οι τρεις Ευρωπαίοι βραβευθέντες θα προσκληθούν να παρουσιάσουν τα πρότζεκτ τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο.

 16. Μπορείς να στείλεις τα ερωτήματά σου σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα γερμανικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση youth@ep.europa.eu(Πολιτική απορρήτου)

frequently-asked-questions