Προηγούμενες διοργανώσεις του Euroscola

Από την έναρξη του προγράμματος το 1990, εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές έχουν περάσει μία μέρα στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συζητώντας και ανταλλάσσοντας απόψεις με νέους συναδέλφους τους, σε ένα πολύγλωσσο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου Νέων.

Ωστόσο, λόγω της πανδημίας COVID-19 ακυρώθηκαν και οι 12 διοργανώσεις διά ζώσης που προγραμματίζονταν μετά τον Μάρτιο του 2020. Έτσι διοργανώθηκαν διαδικτυακές συνεδρίες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα τόσο σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στο πρόγραμμα Euroscola. Το πρόγραμμα διατήρησε παράλληλα τον εκπαιδευτικό και διαδραστικό χαρακτήρα του, που επικεντρώνεται σε ζητήματα της ΕΕ.

Έτσι γεννήθηκε το Euroscola Online.

Τα δύο νέα καθοριστικά στοιχεία του Euroscola Online είναι η ανταλλαγή απόψεων με έναν αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας ερωτήσεων και απαντήσεων, και το «Innovation Lab» (Εργαστήριο καινοτομίας), ένα εργαστήριο στο οποίο οι νέοι συμμετέχοντες μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες όσον αφορά έναν τομέα ευρωπαϊκής πολιτικής με ειδικούς στον τομέα αυτόν.

Με τη καθιέρωση του Interactio ως πλατφόρμας ζωντανής ροής και διαδραστικής βιντεοσύνδεσης, καθώς και με τη δυνατότητα υποβολής γραπτών παρατηρήσεων μέσω του Slido, το Euroscola λειτουργεί ως ένα πρώτο βήμα για να ενταχθούν οι συμμετέχοντες διαδικτυακά σε μελλοντικές ζωντανές εκδηλώσεις. Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων έως και κατά 2000 για κάθε εκδήλωση, επιπλέον των 500/600 περίπου μαθητών που καλούνται να συμμετάσχουν από την αίθουσα της ολομέλειας στο Στρασβούργο.