Προηγούμενες διοργανώσεις του Euroscola

Από την έναρξη του προγράμματος το 1990, εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες έχουν περάσει μία ημέρα στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνομιλώντας, συζητώντας και ανταλλάσσοντας απόψεις με συναδέλφους τους σε ένα πολύγλωσσο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ακυρώθηκαν 12 επιτόπιες συνεδριάσεις που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν από τον Μάρτιο του 2020. Αντ’ αυτού, προσφέρθηκαν διαδικτυακές συνεδριάσεις για να δοθεί η δυνατότητα σε μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στο πρόγραμμα Euroscola, διατηρώντας παράλληλα τον εκπαιδευτικό και διαδραστικό χαρακτήρα του προγράμματος με επίκεντρο τα θέματα της ΕΕ.

Έτσι γεννήθηκε το Euroscola Online.

Τα δύο νέα καθοριστικά στοιχεία του Euroscola Online αποτέλεσαν η ανταλλαγή απόψεων με έναν Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης ερωτήσεων και απαντήσεων, και το «Innovation Lab» (εργαστήριο καινοτομίας), στο πλαίσιο του οποίου οι νέοι συμμετέχοντες ανταλλάσσουν ιδέες με ειδικούς εμπειρογνώμονες σχετικά με έναν τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Με την καθιέρωση του Interactio ως πλατφόρμας ζωντανής μετάδοσης και διαδραστικής βιντεοσύνδεσης, καθώς και με τη δυνατότητα υποβολής γραπτών παρατηρήσεων μέσω του Slido, το Euroscola υπήρξε πρωτοπόρος στην ένταξη διαδικτυακών συμμετεχόντων σε υβριδικές εκδηλώσεις.

Η υβριδική εκδοχή του Euroscola ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022 με την πρώτη περιφερειακή έκδοση και από τον Οκτώβριο του 2022 αποτελεί τακτική ευρωπαϊκή εμπειρία.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε εκδήλωση ανέρχεται περίπου σε 1000, μεταξύ των οποίων περίπου 500/600 μαθητές και μαθήτριες που προσκαλούνται να συμμετάσχουν από την αίθουσα της ολομέλειας στο Στρασβούργο.