EPAS-NETVÆRKET

Med Europa-Parlamentets omkring 2 000 certificerede ambassadørskoler, 5 000 lærere, der er udpeget som seniorambassadører, og næsten 35 000 elever som juniorambassadører giver netværket skoler en fantastisk mulighed for at udveksle bedste praksis og samarbejde om gennemførelsen af programmet. Netværket for ambassadørskoler er en del af et bredere fællesskab, der samarbejder med Europa-Parlamentet, navnlig via platformen sammen-om.eu. Netværket giver skolerne mulighed for at deltage i en lang række aktiviteter, der organiseres af Europa-Parlamentet, dets forbindelseskontorer og institutionelle partnere, og for at komme i kontakt med forskellige europæiske, nationale og lokale enheder og civilsamfundsorganisationer.

KORT OVER EPAS NETVÆRK'

Download listen over ambassadørskoler - (PDF - 1 MB) (open in new window)

N/A

Følg vores Facebook-kanal!