ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ EUROSCOLA

Το πρόγραμμα Euroscola στο Στρασβούργο φέρνει κοντά μαθητές και μαθήτριες ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, τις υποψήφιες χώρες και τα πρώην κράτη μέλη προκειμένου να συζητήσουν, να υποστηρίξουν μια θέση, να διαπραγματευθούν, να καταθέσουν τροπολογίες, να ψηφίσουν και τελικά να εγκρίνουν ψηφίσματα σχετικά με πραγματικά ευρωπαϊκά ζητήματα. Οι μαθητές/μαθήτριες έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, να συζητήσουν για τη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες, και να διατυπώσουν τις προσωπικές τους απόψεις σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να συνοδεύονται από καθηγητή/καθηγήτρια ή εκπαιδευτικό.

Euroscola στο διαδίκτυο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε το πρόγραμμα Euroscola το 1990, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές/μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετάσχουν σε άσκηση προσομοίωσης σχετικά με τις εργασίες των ευρωβουλευτών.

Νέοι συγκεντρώνονται για να βγουν φωτογραφία στην Αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Το Euroscola απέκτησε πλέον και περιφερειακή έκδοση!

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι δύο όμορες περιοχές της Αλσατίας (Γαλλία) και της Βάδης-Βυρτεμβέργης (Γερμανία) υπέγραψαν συμφωνία την 21η Ιανουαρίου 2021 για τη θέσπιση περιφερειακού Euroscola. Στόχος είναι να δημιουργηθεί πρόγραμμα διασυνοριακών ανταλλαγών μεταξύ των δύο περιφερειών και να προωθηθούν η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση.

Το γαλλογερμανικό περιφερειακό Euroscola πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουνίου 2022 και την 10η Μαρτίου 2023. Το περιφερειακό Euroscola θα επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση.