ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ EUROSCOLA

Το πρόγραμμα Euroscola στο Στρασβούργο φέρνει κοντά μαθητές ηλικίας 16 έως 18 ετών και από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, τις υποψήφιες χώρες και τα πρώην κράτη μέλη. Οι μαθητές συζητούν, στηρίζουν κάποια άποψη, διαπραγματεύονται, καταθέτουν τροπολογίες, ψηφίζουν και τελικά εγκρίνουν ψηφίσματα σχετικά με πραγματικά ευρωπαϊκά ζητήματα. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, να συζητήσουν για τη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες και να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι μαθητές πρέπει να συνοδεύονται από καθηγητή ή εκπαιδευτικό.

Euroscola στο διαδίκτυο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε το πρόγραμμα Euroscola το 1990, επιτρέποντας έτσι σε εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές λυκείου να συμμετάσχουν σε αυτή την προσομοίωση του έργου των ευρωβουλευτών.

Νέοι συγκεντρώνονται για να βγουν φωτογραφία στην Αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Το Euroscola απέκτησε πλέον και περιφερειακή έκδοση!

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι δύο συνοριακές περιοχές της Αλσατίας (Γαλλία) και της Βάδης-Βυρτεμβέργης (Γερμανία) υπέγραψαν συμφωνία στις 21 Ιανουαρίου 2021 για τη θέσπιση περιφερειακού Euroscola. Στόχος είναι να δημιουργηθεί πρόγραμμα διασυνοριακών ανταλλαγών μεταξύ των δύο περιφερειών και να δοθεί ώθηση στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τη διαπολιτισμική γνωριμία.

Η πρώτη υβριδική έκδοση του γαλλογερμανικού περιφερειακού Euroscola πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022. Η διοργάνωση θα πραγματοποιείται κάθε χρονιά."