AMBASSADÖRSSKOLENÄTVERKET

Ungefär 2 000 skolor är certifierade som ambassadörsskolor, 5 000 lärare är seniorambassadörer och nästan 35 000 elever är juniorambassadörer. Tillsammans bildar de ett nätverk som ger en fantastisk möjlighet till erfarenhetsutbyte och samarbete kring genomförandet av programmet. Ambassadörsskolenätverket ingår i ett större sammanhang där man samarbetar med Europaparlamentet, bland annat via plattformen together.eu. Nätverket ger skolorna möjlighet att delta i en rad aktiviteter som Europaparlamentet, dess sambandskontor och dess institutionella partner anordnar, och att knyta kontakter med olika europeiska, nationella och lokala verksamheter och civilsamhällesorganisationer.

KARTA ÖVER EPAS-NÄTVERKET

Ladda ned listan över ambassadörsskolorna - (PDF - 1 MB) (open in new window)

N/A

Följ oss på Facebook!