МРЕЖА НА ПРОГРАМАТА ЗА УЧИЛИЩА ― ПОСЛАНИЦИ НА ЕП

Мрежата, която включва около 1500 сертифицирани училища – посланици на Европейския парламент, 3700 учители, определени за старши посланици, и 23 000 ученици, определени за младши посланици, предлага на училищата чудесна възможност за обмен на най-добри практики и сътрудничество при осъществяването на програмата. Мрежата на училищата посланици е част от по-широка общност, която си сътрудничи с Европейския парламент, по-специално чрез платформата zaednoza.eu. Мрежата дава възможност на училищата да участват в широк кръг дейности, организирани от Европейския парламент, неговите бюра за връзка и неговите институционални партньори, както и да осъществят връзка с различни европейски, национални и местни органи и организации на гражданското общество.

КАРТА НА EPAS МРЕЖАТА

Изтегляне на списъка на училищата посланици - (PDF - 1 MB) (open in new window)

Следете нашия канал във Фейсбук!