Więcej informacji

Znajdź szczegółowe informacje o tych trzech programach, nie opuszczając strony Centrum Młodzieży. Klikaj poszczególne strony internetowe, by dowiedzieć się o wszystkich możliwościach, jakie na Ciebie czekają.

Program „Szkoła-Ambasador” Euroscola Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego