Poprzednie edycje programu Euroscola

Od rozpoczęcia projektu w 1990 r. setki tysięcy uczniów spędziło jeden dzień w siedzibie Parlamentu Europejskiego, debatując i wymieniając poglądy z kolegami i koleżankami na forum wielojęzycznego Europejskiego Parlamentu Młodzieży.

Pandemia COVID-19 wymusiła jednak anulację wszystkich 12 sesji na miejscu, które miały się odbywać od marca 2020 r. Dlatego zaproponowano sesje online, aby umożliwić uczniom i nauczycielom zdalny udział w programie Euroscola, a jednocześnie zachować jego edukacyjny i interaktywny charakter ukierunkowany na kwestie UE.

Tak powstał program Euroscola Online.

Jego dwa nowe charakterystyczne elementy obejmują wymianę poglądów z jednym z wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego podczas sesji pytań i odpowiedzi oraz „Laboratorium Innowacji”, w którym młodzi uczestnicy dzielą się pomysłami dotyczącymi polityki europejskiej z ekspertami w danej dziedzinie.

Euroscola czyni pierwszy krok, by włączyć uczestników online w przyszłe wydarzenia odbywające się na żywo za pomocą Interactio – interaktywnej platformy wideo do transmisji na żywo – oraz dzięki możliwości przesyłania pisemnych uwag za pośrednictwem Slido. W ten sposób liczba uczestników każdej z imprez wzrośnie do 2000 osób, oprócz około 500–600 uczniów zaproszonych do udziału na sali posiedzeń w Strasburgu.