Poprzednie edycje programu Euroscola

Od kiedy projekt wystartował w 1990 r., setki tysięcy uczniów spędziło jeden dzień w siedzibie Parlamentu Europejskiego, dyskutując, debatując i wymieniając się spostrzeżeniami ze swoimi kolegami na forum wielojęzycznego Europejskiego Parlamentu Młodzieży.

Podczas pandemii COVID-19, począwszy od marca 2020 r. odwołano 12 sesji, które miały odbyć się na miejscu. Zamiast tego zaproponowano sesje online, dając uczniom i nauczycielom możliwość zdalnego udziału w programie Euroscola i zachowując przy tym jego dydaktyczny i interaktywny charakter oraz tematykę unijną.

Tak narodziła się Euroscola Online.

Dwa nowe elementy charakterystyczne dla tego programu to wymiana poglądów z jednym z wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego podczas sesji pytań i odpowiedzi oraz „Laboratorium innowacji”, czyli warsztaty, podczas których młodzi ludzie dzielą się swoimi przemyśleniami na temat różnych obszarów polityki unijnej z ekspertami z danej dziedziny.

Pierwszym krokiem Euroscoli w kierunku wydarzeń hybrydowych z udziałem uczestników online było wprowadzenie Interactio – interaktywnej platformy wideo do transmisji na żywo – oraz możliwości przesyłania pisemnych uwag przy użyciu Slido.

Hybrydowa Euroscola zaczęła się od jej pierwszej regionalnej edycji w czerwcu 2022 r., a od października 2022 r. w ten sposób organizowane są wydarzenia w skali europejskiej.

W każdym wydarzeniu wzięło udział około 1000 osób, z czego 500–600 było obecnych w sali posiedzeń plenarnych w Strasburgu.