Jak złożyć zgłoszenie?

Zobacz laureatów krajowych z 2024 r.

Aktualnie nie przyjmujemy zgłoszeń.

Jak złożyć zgłoszenie?

Mieszkasz w UE, masz 16–30 lat i pracujesz nad projektem o wymiarze europejskim? Jeśli tak, to możesz zdobyć Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego! Zgłoś projekt, zdobądź do 7 500 EUR i otrzymaj pomoc, jakiej potrzebujesz, by kontynuować swoją inicjatywę. Co roku Parlament Europejski i Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie przyznają Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego za inspirujące i zmieniające Europę projekty z całej UE.

Kalendarz na 2024 r.

 • 18. stycznia 2024 r.: rozpoczęcie konkursu
 • 12. lutego 2024 r.: termin zgłaszania projektów
 • 20. marzec 2024 r.: ogłoszenie laureatów krajowych
 • 7. maj 2024 r.: uroczystość wręczenia nagrody w Akwizgranie

Regulamin konkursu

Przed wysłaniem zgłoszenia uważnie zapoznaj się z pełną wersją regulaminu Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego. Projekty, które nie spełniają kryteriów określonych w regulaminie, nie zostaną uwzględnione.

1. Należy wykazać osiągnięcia w następujących obszarach:

 • propagowanie współpracy i wzajemnego zrozumienia w Europie i na świecie z uwzględnieniem wartości demokratycznych (takich jak np.: poszanowanie godności ludzkiej, swobód, równości, praworządności i praw człowieka);
 • budowanie wspólnego poczucia tożsamości europejskiej i propagowanie integracji europejskiej;
 • zachęcanie innych młodych ludzi w Europie do angażowania się rzecz demokracji;
 • dawanie praktycznych przykładów wspólnotowego życia Europejczyków.

2. Projekty muszą być zgłoszone przez osoby młode (16–30 lat w dniu zgłoszenia) mieszkające w jednym z 27 państw członkowskich UE.

Zainspiruj się poprzednimi zwycięzcami i ich projektami.

Kryteria wyboru

Projekty są oceniane według następujących kryteriów:

 • spełnienie celów konkursu;
 • kreatywność i oryginalność projektu, w tym innowacyjnych inicjatyw;
 • pierwszeństwo przyznaje się projektom o wymiarze transnarodowym (z udziałem młodych ludzi z więcej niż jednego państwa członkowskiego).

Procedura selekcji

Selekcja odbywa się w dwóch etapach. Najpierw krajowe jury w każdym państwie członkowskim wybiera najlepszy projekt krajowy. Następnie spośród 27 zwycięskich projektów krajowych europejskie jury wybiera trzy zwycięskie projekty europejskie.

W skład jury krajowego w każdym państwie członkowskim wchodzi dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciel/ka młodzieży. Jury jest wybierane co roku. Więcej informacji na temat krajowej procedury selekcji w państwach członkowskich znajduje się na stronie biura kontaktowego Parlamentu Europejskiego w Polsce.

W skład jury europejskiego, które wybiera trzech laureatów europejskich, wchodzą:

 • przewodnicząca Parlamentu Europejskiego;
 • dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego;
 • trzech przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie;
 • dwóch przedstawicieli młodzieży (w tym wcześniejszych laureatów nagrody).

Decyzja jury europejskiego jest ostateczna.

Nagroda

 1. Za trzy zwycięskie projekty europejskie przyznawane są następujące nagrody: nagroda za zajęcie pierwszego miejsca wynosi 7500 EUR, drugiego – 5000 EUR, a trzeciego – 2500 EUR.
 2. Przedstawiciel każdego ze zwycięskich projektów krajowych jest zapraszany na uroczystość wręczenia Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego w Akwizgranie.
 3. Europejscy laureaci otrzymają zaproszenie do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego (w Brukseli lub w Strasburgu).
 4. Jeden przedstawiciel każdego z trzech laureatów europejskich będzie mógł odbyć staż im. Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim. Osoba wybrana na staż powinna być częścią głównego zespołu zwycięskiego projektu i spełniać wszystkie kryteria wymagane, by zostać stażystą. Staż można rozpocząć 1 października lub 1 marca w ciągu 12 miesięcy od otrzymania nagrody. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przekazane bezpośrednio autorom zwycięskich projektów krajowych przed ceremonią wręczenia nagród.

Ewentualne pytania należy kierować na adres youth@europarl.europa.eu.  (Polityka ochrony prywatności)

Zgłoś się do konkursu o Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego