O Nagrodzie dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego jest nagrodą przyznawaną za projekty, które wspierają demokrację w Europie oraz propagują współpracę i wzajemne zrozumienie w Europie i na świecie. Nagroda ma być wyróżnieniem dla młodych ludzi, którzy codzienną pracą umacniają wspólne poczucie tożsamości europejskiej i angażują się w rozwój Europy.

Nagrodę, ustanowioną w 2008 r., przyznają wspólnie Parlament Europejski oraz Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie.

Aby ubiegać się o Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego, należy:

  • prowadzić europejski projekt,
  • mieć 16–30 lat,
  • mieszkać w państwie członkowskim UE - Możesz zgłosić projekt indywidualnie lub w imieniu organizacji albo grupy młodzieży.

Wszystkie zgłoszone projekty ocenia najpierw krajowe jury w państwie członkowskim, z którego pochodzi dany projekt. Jury krajowe wybiera jednego laureata. Spośród 27 krajowych zwycięzców europejskie jury wyłoni trzech europejskich laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości do 7500 EUR.

About the Charlemagne Youth Prize