O EPAS

Program Parlamentu Europejskiego „Szkoła-Ambasador” (EPAS) ma popularyzować wśród uczniów wiedzę na temat europejskiej demokracji parlamentarnej, roli Parlamentu Europejskiego i europejskich wartości. Zachęca ich również do czynnego udziału w procesach demokratycznych UE. Jest on skierowany do uczniów o różnym profilu edukacyjnym, społecznym i geograficznym.

DZIAŁANIA

Szkoły wybrane do udziału w programie mianują starszymi i młodszymi ambasadorami nauczycieli i uczniów, którzy przejmują odpowiedzialność za realizację programu. Nauczyciele odpowiadają za aspekt dydaktyczny, głównie przygotowując lekcje na temat europejskiej demokracji parlamentarnej. Pedagodzy mogą korzystać z interaktywnych materiałów dydaktycznych Parlamentu Europejskiego, które obejmują ogólne informacje i fakty dotyczące UE, ćwiczenia z zakresu umiejętności demokratycznych i udziału w życiu demokratycznym, klasowe gry fabularne i quizy. Nauczyciele i uczniowie mają np. otworzyć punkt informacyjny UE, zorganizować obchody Dnia Europy albo przygotować treści w mediach społecznościowych. Kontaktują się z posłami do Parlamentu Europejskiego, innymi ambasadorami i partnerami programu oraz współpracują ze społecznościami lokalnymi.

AKREDYTACJE I NAGRODY

Na koniec każdego roku szkolnego ocenia się zajęcia prowadzone w szkołach. Szkoły, które pomyślnie zrealizowały program, otrzymują certyfikat szkoły-ambasadora, a starsi i młodsi ambasadorowie – dyplomy podczas uroczystości organizowanych przez miejscowe biura kontaktowe Parlamentu Europejskiego. Bardzo często uczestniczą w nich posłowie do Parlamentu Europejskiego, krajowe i lokalne władze oraz partnerzy programu. Nauczyciele i uczniowie mogą też dostać zaproszenie do udziału w sesjach programu Euroscola w Strasburgu lub w innych wydarzeniach organizowanych przez Parlament Europejski w państwach członkowskich i w Brukseli lub Strasburgu.

Dołącz do nas na Facebooku!