Euroscola – najczęściej zadawane pytania

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, zwróć się do nas o pomoc. Najpierw zapoznaj się jednak z tą stroną.

  1. O udział w programie może ubiegać się każda szkoła z Unii Europejskiej, kraju kandydującego do Unii czy byłego państwa członkowskiego. W dniu wizyty uczniowie muszą mieć ukończone co najmniej 14 lat i uczęszczać do szkoły średniej.

  2. Po tym, jak biura kontaktowe PE w poszczególnych państwach członkowskich dokonają wyboru klas, organizacją wydarzeń Euroscola zajmuje się Zespół ds. Euroscoli (część Działu ds. Kontaktów z Odwiedzającymi i Obywatelami w Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji). Nauczyciele towarzyszący klasom podczas wydarzenia Euroscola biorą udział w spotkaniach przygotowawczych i mają możliwość nawiązania kontaktów z kolegami z innych krajów.

  3. Procedurą naboru zajmują się biura kontaktowe Parlamentu Europejskiego w poszczególnych krajach. Trzeba zatem zwrócić się do odpowiedniego biura kontaktowego z prośbą o szczegółowe informacje. Parlament Europejski ma biura kontaktowe we wszystkich państwach członkowskich oraz w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem. W przypadku krajów kandydujących należy skontaktować się z Zespołem ds. Euroscoli

  4. Z osobą kontaktową z każdej z wybranych szkół/klas skontaktuje się Zespół ds. Euroscoli i wyjaśni szczegóły procedury zapisów.  

  5. Parlament proponuje uczestniczącym w programie szkołom dofinansowanie na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania. Wysokość tego dofinansowania zależy od szeregu różnych czynników i może nie wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów. Organizacją podróży szkoły zajmują się we własnym zakresie. Po zakwalifikowaniu szkoły przez odpowiednie biuro kontaktowe PE Zespół ds. Euroscoli prześle szkole szczegóły dotyczące dofinansowania i związanej z nim procedury.

  6. Uczestnicy mogą mówić po francusku, niemiecku, włosku, hiszpańsku i angielsku i słuchać wypowiedzi w językach francuskim, niemieckim i angielskim. Wszystkich uczestników zachęcamy, by w trakcie trwania programu starali się mówić w różnych językach. Oczywiście mogą wypowiadać się w języku, w którym czują się najswobodniej. 

  7. Dostęp do budynku Louise Weiss (Allée du Printemps, 67070 Strasburg), gdzie odbywa się wydarzenie, uczestnicy mają już od godziny 8.15. Program zaczyna się o godzinie 10.00 i kończy o 16.30. Uczniowie będą mieli okazję porozmawiać z posłem do Parlamentu Europejskiego, jak również ze specjalistą z wybranej dziedziny, zależnie od programu dnia. Sesja poranna ma charakter hybrydowy: mogą w niej wziąć udział zarówno osoby obecne na miejscu, jak i online. Część popołudniowa natomiast jest przeznaczona wyłącznie dla uczestników znajdujących się na miejscu i poświęcona symulacji pracy posła do Parlamentu Europejskiego. 

  8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczestnicy muszą być mieszkańcami jednego z państw członkowskich UE, państw kandydujących lub byłych państw członkowskich. W programie mogą też wziąć udział obywatele państw trzecich, którzy spełniają powyższe kryteria dotyczące miejsca zamieszkania. 

  9. W sesji Euroscoli może wziąć udział jeden lokalny dziennikarz na każdą szkołę/grupę z danego kraju. Więcej informacji można uzyskać, wysyłając e-mail do Zespołu ds. Euroscoli.