Euroscola – najczęściej zadawane pytania

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, zwróć się do nas o pomoc. Najpierw zapoznaj się jednak z tą stroną.

  1. Zapoznaj się z naszymi wskazówkami dotyczącymi rejestracji na platformie EU Survey.

  2. Program Euroscola Online organizuje zespół ds. Euroscola (część Działu ds. Konferencji i Odwiedzających w DG COMM) wraz z technikami, ekspertami ds. komunikacji i dziennikarzami.

  3. Urzędnicy Parlamentu Europejskiego wraz z zespołem zawodowych animatorów pomagają uczniom podczas całej symulacji. Nauczyciele mogą spotkać się z kolegami i koleżankami z innych krajów i porozmawiać z urzędnikami Parlamentu na żywo lub online.

  4. Językami roboczymi są angielski, francuski, niemiecki, włoski, polski i hiszpański.

  5. Euroscola jest przeznaczona dla uczniów szkół średnich z Unii Europejskiej w wieku 16–18 lat.

  6. Zachęca się posłów do Parlamentu Europejskiego, by spotkali się i porozmawiali z uczniami.

  7. Pierwszym etapem jest udział w konkursie krajowym.

  8. Procedurę wyboru przygotowują biura kontaktowe Parlamentu Europejskiego. Może się ona zatem różnić w zależności od państwa członkowskiego. W konkursie mogą wziąć udział zarówno państwa ubiegające się o członkostwo, jak i byłe państwa członkowskie UE. Aby przesłać zgłoszenie i uzyskać więcej informacji na temat procedury wyboru oraz zwrotu kosztów podróży, skontaktuj się z miejscowym biurem kontaktowym.

  9. Parlament oferuje szkołom biorącym udział w programie znaczącą dotację na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania. Dokładna kwota dotacji zależy od szeregu różnych czynników. Szkoły odpowiadają za organizację podróży we własnym zakresie.