Aktywne lekcje o Unii Europejskiej

Narzędzie edukacyjne „Europe@school – Aktywne lekcje o Unii Europejskiej” to podręcznik nauczyciela i siedem niezależnych modułów. Każdy moduł zawiera wskazówki i materiały, które ułatwią przeprowadzenie zajęć poświęconych różnym tematom europejskim.

  1. Quiz składa się z 12 pytań wielokrotnego wyboru. Można go przeprowadzić w jednej klasie lub w całej szkole. Nie ma ograniczeń co do liczby uczestników. Szacowany czas trwania: 15 minut

  2. Gra ma na celu zaznajomienie uczniów z państwami członkowskimi UE. Uczniowie pracują w grupach, aby jak najszybciej złamać kod. Ćwiczenie to ma pobudzić ich ciekawość co do tego, które kraje faktycznie należą do Unii Europejskiej. Szacowany czas trwania: 40 minut

  3. Gra dotyczy sytuacji, w których uczniowie stykają się z UE w swoim życiu codziennym, i obejmuje konkretne przykłady przepisów unijnych. W tej grze eliminacyjnej w każdym z podanych przykładów uczniowie muszą zdecydować, czy ich zdaniem są to przepisy unijne. Szacowany czas trwania: 20 minut

  4. Ten moduł zaczyna się od gry w karty, podczas której gracze odkrywają wartości UE i konkretne przykłady ich zastosowania. Następnie uczniowie mają na nie spojrzeć krytycznie w ramach indywidualnego ćwiczenia. Na koniec ćwiczą swoje umiejętności demokratyczne podczas dyskusji w klasie, podczas której mają do wyboru 16 oświadczeń. Szacowany czas trwania: 30 minut + 10 minut na oświadczenie

  5. W tej grze fabularnej uczniowie mogą wcielić się w rolę posła do Parlamentu Europejskiego. Na godzinę czy dwie klasa zamienia się w Parlament Europejski, a uczniowie dyskutują o tym, jak rozwiązaliby kwestie, z którymi boryka się obecnie UE, takie jak globalne ocieplenie, przepisy dotyczące tytoniu czy armia UE.

  6. Lekcja ma postać ćwiczenia, podczas którego uczniowie dowiadują się, jak rozpoznać potencjalnie zmanipulowane treści, oraz dyskutują o tym, jak nie dać się na nie nabrać. Jest to połączenie zajęć w grupach i prezentacji. Zawiera również wskazówki dotyczące gier na ten temat, propozycje dodatkowych lektur oraz listę europejskich organizacji weryfikujących informacje.

  7. W podręczniku opisano koncepcję narzędzia, jego modułowe podejście, aktywne metody i zasady dydaktyczne. Znalazła się w nim też lista dodatkowych materiałów dydaktycznych.