O PROGRAMIE EUROSCOLA

W ramach programu Euroscola uczniowie w wieku co najmniej 14 lat ze wszystkich 27 państw członkowskich UE, krajów kandydujących i byłych państw członkowskich spotykają się w Strasburgu, by debatować, zajmować stanowiska, negocjować, wprowadzać poprawki, głosować i wreszcie przyjmować rezolucje dotyczące autentycznych europejskich problemów. Uczniowie mogą zaznajomić się ze sposobem działania instytucji unijnych, porozmawiać o demokracji, prawach podstawowych i wartościach europejskich oraz wyrazić swoje zdanie temat decyzji podejmowanych na szczeblu Unii Europejskiej.

Uczniom musi towarzyszyć nauczyciel lub wychowawca.
 

Euroscola online

Parlament Europejski stworzył projekt Euroscola w 1990 r., dzięki czemu setki tysięcy uczniów szkół średnich mogło wziąć udział w symulacji sposobu, w jaki pracują posłowie do PE.

Młodzi ludzie pozują do zdjęcia w sali posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Euroscola ma teraz wydanie regionalne!

21 stycznia 2021 r. Parlament Europejski i dwa przygraniczne regiony Alzacja (Francja) i Badenia-Wirtembergia (Niemcy) podpisały umowę o stworzeniu regionalnej wersji Euroscoli. Program ten ma sprzyjać wymianie transgranicznej między tymi dwoma regionami oraz promować integrację europejską i świadomość międzykulturową.

Francusko-niemieckie regionalne wydarzenie Euroscola miało miejsce 1 czerwca 2022 r. i 10 marca 2023 r. Regionalna Euroscola będzie organizowana co roku.