O PROGRAMIE EUROSCOLA

W programie Euroscola w Strasburgu uczestniczą uczniowie w wieku 16–18 lat ze wszystkich 27 państw członkowskich UE, krajów kandydujących i byłych państw członkowskich. Debatują oni, zajmują stanowiska, negocjują, zmieniają rezolucje dotyczące rzeczywistych problemów europejskich, głosują nad nimi i wreszcie je przyjmują. Uczniowie mogą zapoznać się z funkcjonowaniem instytucji europejskich, podyskutować o demokracji, prawach podstawowych i wartościach europejskich oraz wyrazić opinie na temat decyzji podejmowanych na szczeblu Unii Europejskiej.

Uczniom musi towarzyszyć nauczyciel lub wychowawca.

Euroscola online

Parlament Europejski stworzył projekt Euroscola w 1990 r., umożliwiając setkom tysięcy uczniów szkół średnich udział w symulacji pracy posłów do PE.

Młodzi ludzie pozują do zdjęcia w sali posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Euroscola ma obecnie wersję regionalną!

21 stycznia 2021 r. Parlament Europejski i dwa graniczne regiony Alzacja (Francja) i Badenia-Wirtembergia (Niemcy) podpisały umowę o stworzeniu regionalnej wersji Euroscoli. Celem jest stworzenie programu wymiany transgranicznej między obydwoma regionami oraz promowanie integracji europejskiej i wiedzy międzykulturowej.

Pierwsza hybrydowa edycja francusko-niemieckiej regionalnej Euroscoli odbyła się 1 czerwca 2022 r. Wydarzenie to będzie powtarzane co roku.