PROGRAM I TEMATY

Program wydarzenia

Euroscola łączy osobiste uczestnictwo bezpośrednio w sali posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego w Strasburgu z udziałem online za pośrednictwem transmisji na żywo i interaktywnych platform internetowych.

Na poranny program składa się oficjalne otwarcie przez przewodniczącą Parlamentu, sesja pytań i odpowiedzi z udziałem jednego z wiceprzewodniczących oraz „Laboratorium innowacji”, w którym uczniowie dzielą się pomysłami z ekspertem Parlamentu Europejskiego na wybrany temat poddawany pod głosowanie na końcu sesji. Istnieje też możliwość zaproszenia gości specjalnych. Uczestnicy internetowi mogą zadawać pytania na żywo za pośrednictwem aplikacji Interactio, a uczniowie obecni w Parlamencie Europejskim w Strasburgu – bezpośrednio w sali posiedzeń plenarnych. Wszyscy uczestnicy mogą też zadawać pytania pisemnie za pośrednictwem Slido. Prosi się też uczniów, by przed sesją nakręcili krótki film wideo z pytaniem. Zostanie on wyświetlony w dniu wydarzenia. Sesja trwa 2 godziny.

Program popołudniowy przewidziano wyłącznie dla uczestników na miejscu. Ta część jest poświęcona grze symulacyjnej dotyczącej procedury ustawodawczej Unii Europejskiej.

Zapoznaj się z programem i dalszymi szczegółowymi informacjami, aby jak najlepiej wykorzystać udział w programie Euroscola!

Program 30/03/2023 Program 30/03/2023 Program 04/05/2023 Program 04/05/2023 Program 23/05/2023 Program 23/05/2023 Program 25/05/2023 Program 25/05/2023

Tematy

Euroscola koncentruje się na tematach związanych z Konferencją w sprawie przyszłości Europy i zapewnia młodym Europejczykom narzędzia aktywnego kształtowania własnej przyszłości. Tematy każdej sesji są wybierane spośród kwestii, które rzeczywiście interesują obywateli europejskich. Zaleca się, aby wcześniej omówić te zagadnienia w klasie.