PROGRAM I TEMATY

Program wydarzenia

W Euroscoli można brać udział zarówno osobiście w sali obrad plenarnych Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, jak i online dzięki transmisji na żywo i interaktywnym platformom internetowym.

Poranna część programu obejmuje oficjalne otwarcie przez przewodniczącą Parlamentu, sesję pytań i odpowiedzi z udziałem jednego z wiceprzewodniczących oraz „Laboratorium innowacji”, w ramach którego uczniowie dzielą się z ekspertem Parlamentu Europejskiego przemyśleniami na wybrany temat poddawany następnie pod głosowanie na koniec sesji. Mogą też pojawić się goście specjalni. Mile widziane są pytania od uczestników. Uczestnicy online mogą zadawać je na żywo przy użyciu aplikacji Interactio, uczniowie obecni w Parlamencie Europejskim w Strasburgu bezpośrednio w sali obrad plenarnych, a jedni i drudzy również pisemnie za pośrednictwem Slido. Sesja poranna trwa od godziny 10.00 do 12.30.

W popołudniowej części programu mogą wziąć udział jedynie osoby obecne na miejscu. Ta część jest poświęcona grze symulacyjnej na temat procedury ustawodawczej w Unii Europejskiej.

Zobacz program i dodatkowe informacje, aby jak najlepiej wykorzystać czas w Euroscoli!

Program 20/10/2023 Program 20/10/2023 Program 09/11/2023 Program 09/11/2023 Program 14/11/2023 Program 14/11/2023 Program 16/11/2023 Program 16/11/2023 Program 24/11/2023 Program 24/11/2023 Program 30/11/2023 Program 30/11/2023 Program 05/12/2023 Program 05/12/2023 Program 15/12/2023 Program 15/12/2023

Tematy

Euroscola zajmuje się tematami ważnymi dla młodzieży, uwzględniając przy tym wnioski płynące z badań Eurobarometr. Młodych Europejczyków zachęca się do aktywnego zaangażowania w procesy demokratyczne i kształtowania swojej przyszłości. Zaleca się, aby zagadnienia te wcześniej omówić na lekcjach.