Podívejte se, kdo byli evropští vítězové v roce 2024.

Přihlášku nyní nelze podat.

O ceně Karla Velikého

Cenu uděluje Evropský parlament společně s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách mladým lidem, kteří svými projekty přispívají k posílení demokracie a podpoře aktivní účasti.
Více informací

Jak se přihlásit?

Žijete v EU, je vám 16 až 30 let a pracujete na projektu, který pomáhá utvářet Evropu? Pak se můžete stát příštím vítězem soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany! Přihlaste svůj projekt a získejte až 7500 eur a pomoc s dalším rozvojem svých aktivit.
Jak se přihlásit

Předchozí vítězové Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany

Cena podporuje inspirativní projekty mladých lidí z celé EU. Národní a evropské poroty každoročně vybírají 27 projektů z každého členského státu a 3 evropské vítěze, kteří jsou pozváni na slavnostní udílení cen v Cáchách.
Dosavadní vítězové

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany – často kladené otázky

Zde můžete nalézt odpovědi na otázky týkající se Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany a postupu podávání přihlášek.
Podívejte se na často kladené otázky