O programu EPAS

Program „Školy – vyslanci Evropského parlamentu“ má zvyšovat informovanost studentů a žáků o evropské parlamentní demokracii, úloze Evropského parlamentu a evropských hodnotách. Rovněž je vybízí k aktivnímu zapojení do demokratických procesů EU. Zaměřuje se na studenty a žáky z různých vzdělávacích, socioekonomických nebo geografických prostředí.

ČINNOSTI

Školy, které jsou vybrány k účasti v tomto programu, jmenují učitele hlavními vyslanci a studenty pomocnými vyslanci a ti převezmou odpovědnost za jeho realizaci. Učitelé se starají o vzdělávací aspekt programu a organizují zejména výuku o evropské parlamentní demokracii. Vzdělávací pracovníci mohou používat interaktivní vzdělávací materiály Evropského parlamentu, jež zahrnují obecné informace a fakta o EU, výuku o demokratických dovednostech a účasti na demokracii, simulační hry ve třídě a kvízy. Učitelé a studenti mají například vytvořit informační místo o EU, uspořádat akce ke Dni Evropy nebo vytvářet obsah na sociálních sítích. Udržují kontakt s poslanci Evropského parlamentu a dalšími vyslanci a partnery a komunikují se svými komunitami.

AKREDITACE A ODMĚNY

Na konci každého školního roku jsou činnosti prováděné školami zhodnoceny. Po úspěšném dokončení programu získají školy certifikaci jako školy – vyslanci. Na slavnostním předání, které uspořádá místní kontaktní kancelář Evropského parlamentu, dostanou hlavní a pomocní vyslanci diplomy, často za přítomnosti poslanců Evropského parlamentu, místních a státních představitelů a partnerů. Učitelé a studenti mohou také dostat možnost zúčastnit se zasedání programu Euroscola ve Štrasburku nebo dalších akcí pořádaných Evropským parlamentem v členských státech a v Bruselu nebo Štrasburku.

Sledujte náš kanál na Facebooku!