O Ceně Karla Velikého pro mladé Evropany

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany je udělována projektům mladých lidí, které podporují demokracii v Evropě a přispívají ke spolupráci a k porozumění jak v Evropě, tak na mezinárodní úrovni. Vyzdvihuje každodenní úsilí mladých lidí o posilování společné evropské identity a oceňuje jejich aktivní účast na utváření Evropy. Cenu již od roku 2008 uděluje Evropský parlament společně s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách.

Chcete-li se ucházet o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany:

  • musíte mít evropský projekt, který do soutěže přihlásíte;
  • musí vám být od 16 do 30 let;
  • musíte bydlet v jednom z členských států EU - Projekt můžete přihlásit buď jako jednotlivec, nebo jménem organizace nebo skupiny mladých lidí.

Všechny nominované projekty nejprve vyhodnotí národní porota členského státu, v němž projekt probíhá, která vybere jednoho národního vítěze. Z těchto 27 národních vítězů zvolí evropská porota tři nejlepší evropské projekty, které získají až 7500 eur.

About the Charlemagne Youth Prize