Aktivní výuka o Evropské unii

Vzdělávací nástroj "Europe@school - aktivní výuka o Evropské unii" zahrnuje příručku pro učitele a sedm samostatných modulů. Každý modul obsahuje pokyny a materiály, které pedagogům pomohou při výuce různých témat k EU.

  1. Kvíz obsahuje 12 otázek s možností výběru z několika odpovědí. Do kvízu se může zapojit buď jen třída, nebo i celá škola. Počet účastníků není omezen. Odhadovaná doba trvání: 15 minut.

  2. Cílem této hry je seznámit se s členskými státy EU. Studenti pracují v týmech s cílem co nejrychleji rozluštit kód. Cílem této hry je povzbudit u žáků zvídavost, aby se snažili zjistit, které země jsou vlastně členy EU. Odhadovaná doba trvání: 40 minut

  3. Tato karetní hra, která má formu otázek a odpovědí, obsahuje otázky o EU a její historii. Hra žáky vede k tomu, aby si odpovědi na otázky zapamatovali, a aby tak formou hry získali znalosti o EU. Odhadovaná doba trvání: 40 minut

  4. Tato hra je zaměřena na situace, kde se žáci a studenti setkávají s EU v každodenním životě, včetně některých konkrétních příkladů legislativy EU. Jedná se o vyřazovací hru, ve které žáci a studenti u každého příkladu rozhodují, zda se jedná o předpis EU, nebo ne. Odhadovaná doba trvání: 20 minut

  5. Tento modul začíná karetní hrou kvarteto, při které se hráči seznámí s hodnotami EU a některými konkrétními příklady toho, jak je EU uvádí do praxe. Žáci jsou poté požádáni, aby o těchto hodnotách kriticky přemýšleli formou individuální aktivity. Nakonec mají možnost si dále zlepšit své demokratické dovednosti v diskusi ve třídě nad některými z 16 výroků. Odhadovaná doba trvání: 30 minut + 10 minuty na výrok

  6. V této hře si žáci a studenti vyzkouší roli poslanců Evropského parlamentu. Vaše třída se na jednu až dvě hodiny promění na Evropský parlament a vaši studenti a žáci budou diskutovat o tom, jak by řešili různá aktuální témata EU, jako jsou globální oteplování, pravidla pro prodej a konzumaci tabáku nebo armáda EU.

  7. Tato lekce zahrnuje cvičení, v jehož rámci se studenti a žáci učí, jak odhalit potenciálně manipulativní obsah, a umožní jim diskutovat o tom, jak se nenechat nachytat. Skládá se z kombinace skupinových aktivit a prezentací. Zahrnuje také tipy na hry související s tímto tématem, návrhy další literatury a seznam evropských organizací pro ověřování faktů.

  8. Příručka popisuje koncepci tohoto nástroje, jeho přístup založený na modulech a aktivní metodiku a jeho vzdělávací zásady. Zahrnuje rovněž seznam doplňkových vzdělávacích zdrojů.