Vítězové 2024

2024 ECYP Winners on stage

Evropští vítězové

První cenu ve výši 7 500 eur získal litevský projekt Sisterhood Pathways. Jeho cílem je bojovat proti násilí páchanému na ženách v pobaltských státech, a to prostřednictvím umění, rozhovorů, místních workshopů, mezinárodních akcí i kampaně v sociálních médiích . Snaží se informovat, dát hlas obětem i odborníkům a usnadnit sociální začlenění obětí a zapojit je do místních komunit. O získané znalosti a strategie k prevenci násilí páchaného na ženách se pak chce podělit i se zbytkem světa. 

Druhé místo a odměnu ve výši 5 000 eur získal francouzský projekt Penser, agir et plaider ensemble pour ne laisser aucun.e jeune de côté. Tato iniciativa podporuje solidaritu mezi mladými lidmi, kteří čelí chudobě a vyloučení, napříč Evropou. Mohou díky ní vyjádřit, co je trápí, a zasadit se o změnu. Projekt překračuje jazykové i zeměpisné bariéry a zabývá se problémy, jako je obtěžování, diskriminace, izolace, nezaměstnanost a překážky ve vzdělávání. Při definování společných výzev vychází z osobních zkušeností mladých lidí. 

Třetí cenu ve výši 2 500 eur získal německý instagramový účet Europe Magazine, který prostřednictvím map, infografik a statistik vizualizuje složité sociální otázky Evropy. Europe Magazine využívá vizuální žurnalistiku k poskytování snadno srozumitelných a přístupných informací o politice, kultuře, životním prostředí a společnosti. 

Národní vítězové

Přečtete si více o vítězných národních projektech. image-from-the-document-manager-1

Vítězové za rok 2023

První cenu získal projekt AILEM z Belgie – vůbec první jazyková aplikace vytvořená na míru uprchlíkům a žadatelům o azyl, která byla vyvinuta ve spolupráci s nimi. Odměnou za zlatou příčku je i peněžní částka ve výši 7 500 eur.

Aplikace využívá jazyk k odbourávání mezikulturních nedorozumění a rozdílů mezi uprchlíky a jejich hostitelskou zemí. Obsahuje užitečné fráze, příběhy a hry pro výuku jazyka a také představuje způsoby, jak se spojit s ostatními uživateli. Cílem projektu je spojit lidi z různých prostředí, s různými zkušenostmi a sociálním postavením.

Na druhé příčce se umístily projekty hned dva: Mobilní muzeum klimatu z Litvy a European Correspondent (Evropský zpravodaj) z Nizozemska.

Mobilní muzeum klimatu (Mobili Klimato muziejaus paroda) vzniklo v květnu 2022 s cílem přimět lidi k životnímu stylu šetrnému ke klimatu. Skládá se ze čtyř mobilních námořních kontejnerů představujících čtyři témata: změna klimatu – příčiny a dopady, zelená dohoda pro Evropu, udržitelné zemědělství a zdravé potraviny, praktické tipy na snížení spotřeby.

Projekt European Correspondent, založený v roce 2022, sdružuje více než 140 mladých novinářů z celé Evropy. Jejich cílem je podílet se na vytváření evropské žurnalistiky. Každý den posílají e-mailem přehled týkající se nejdůležitějších zpráv a novinek – pokaždé z jiného regionu. Zjišťují také, jak k zásadním otázkám přistupují lidé v různých evropských zemích.

Shrnutí projektů národních vítězů za rok 2023 (EN)

Vítězové za rok 2022

První místo získal portugalský projekt „Orquestra Sem Fronteiras“ neboli Orchestr bez hranic. Tento projekt podporuje přeshraniční spolupráci mezi Portugalskem a Španělskem prostřednictvím hudby. Mladí talentovaní hudebníci z obou zemí si kladou za cíl zmírnit sociální a kulturní nerovnosti.

Stříbro si odvezl český projekt „Politika (nejen) pro mladé“, který sdružuje mladé lidi napříč politickým spektrem, podporuje debaty o politice, demokracii a lidských právech a usiluje o informovanou a aktivní mladou občanskou společnost.

Na třetí příčce se umístil německý projekt „Ukrainian Vibes - European Public Sphere“, organizovaný prostřednictvím Democracy International. Tento projekt, který se uskutečnil od dubna do října 2021, přivedl lidi z 36 zemí k virtuálním diskusím o demokracii, rozvoji a evropské integraci, a to s důrazem na vztahy mezi EU a Ukrajinou. Účastníci zveřejnili některé ze svých návrhů a závěrů na platformě Konference o budoucnosti Evropy.

Shrnutí projektů národních vítězů za rok 2022 (EN)

Vítězové za rok 2021

Na první příčce se umístil český projekt Fakescape, který zábavným způsobem učí mladé lidi kriticky přemýšlet a rozpoznávat falešné zprávy a dezinformace.

Druhým byl projekt Generation Z z Rumunska, který spojuje mladé lidi s vědci a osobnostmi a podporuje jejich zvědavost, kritické myšlení a svobodu projevu, ale také mezigenerační dialog.

Třetí cenu si odvezl španělský výměnný program pro mladé Evropany EuroInclusion. Cílem tohoto programu je dosáhnout plné sociální, kulturní a politické integrace občanů se zdravotním postižením ve svobodné, rozmanité a sjednocené Evropě.

Vítězové za rok 2020

Vítězem se stal německý projekt European Archive of Voices, který shromažďuje ústní záznamy o historii od lidí narozených před rokem 1945.

Na druhé příčce se umístilo francouzské sdružení s názvem Moving towards a European Civic Service, které pomáhá mladým dobrovolníkům z Evropy působit doma nebo v jiných zemích s cílem řešit hlavní společenské výzvy, jako je například životní prostředí.

Na třetím místě stanula Madeleina Kayová ze Spojeného království, známá jako #EUsupergirl, se svou iniciativou The Future is Europe.

Předchozí vítězové Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany Předchozí vítězové Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany (k dispozici ve 24 jazycích na požádání)