FINANCOVÁNÍ

Hledáte finanční podporu pro svůj projekt nebo byste se chtěli zúčastnit našich akcí? Prohlédněte si nabídku Evropského parlamentu a začněte plánovat vaše další evropské dobrodružství.

 1. Jak se přihlásit?
  • Přispějte do programu EYE uspořádáním workshopu nebo uměleckého vystoupení. Nejlepší přihlášky obdrží finanční podporu pro účast na akci.
  • Přijeďte na EYE jako účastník. Nejlepší přihlášky obdrží finanční podporu pro účast na akci. Přednost mají mladí lidé ze znevýhodněného prostředí, z venkovských a odlehlých oblasti a mladí lidé se zdravotním postižením.

  Četnost: Každé dva roky.
  Finanční příspěvek: Částka ve výši 60 eur na ubytování, 40 eur na stravu a 4,5 centu za kilometr cesty (tam i zpět) na osobu.
  Podmínky pro splnění požadavků: Finanční příspěvek lze poskytnout skupinám o minimálním počtu 10 a maximálním počtu 20 osob. Jednotlivé osoby nebo menší skupiny nesplňují podmínky.

 2. Jak se přihlásit?
  • Pokud se chcete zapojit do sítě Euroscola, musíte se zúčastnit výběrového řízení, které probíhá v různých zemích EU v různých termínech. Pokud vy nebo vaše skupina uspějete, máte nárok na finanční podporu pro účast na akci Euroscola ve Štrasburku.
  • Kontaktní kancelář Evropského parlamentu (EPLO) ve vaší zemi vám poskytne pravidla výběrového řízení, která se v jednotlivých zemích liší. Pokud pocházíte z kandidátské země, obraťte se přímo na nás.

  Četnost: Každoročně se koná 20–22 akcí Euroscola. V každé zemi pořádáme 1–2 výběrová řízení ročně.
  Finanční příspěvek: Paušální částka ve výši 60 eur na ubytování, až 40 eur na stravu a 9 centů za kilometr cesty (tam a zpět) na osobu v případě výběrového řízení nebo 4,5 centu v případě, že se výběrové řízení neuskutečnilo.
  Podmínky finanční podpory: Finanční příspěvek lze poskytnout skupinám až 24 studentů + 2 učitelům z každé země (studenti se zdravotním postižením mohou mít s sebou doprovázející osobu, která rovněž obdrží finanční příspěvek).

 3. Jak se přihlásit?
  • Kvůli pandemii covidu-19 se v současné době na místě nekonají žádné semináře pro mládež. Na stránkách EP pro návštěvníky zveřejníme výzvu k podávání přihlášek, jakmile budeme moci obnovit návštěvy Parlamentu v Bruselu. Dotazy týkající se konání seminářů v prostorách Parlamentu a online prosím zasílejte na adresu eys@europarl.europa.eu.

  Četnost: 10 seminářů v prostorách Parlamentu ročně nebo 10–20 seminářů online ročně.
  Finanční příspěvek: Semináře v Parlamentu: Paušální částka 60 eur na ubytování, 40 eur na stravu a 4,5 centu za kilometr cesty (tam a zpět) na osobu.
  Podmínky finanční podpory: Finanční příspěvek lze poskytnout skupinám 10 až 30 osob. Jednotlivé osoby nebo menší skupiny nejsou způsobilé.

 4. Jak se přihlásit?
  • Jednou za dva roky zveřejňuje Evropský parlament výzvu k podávání žádostí o granty pro mladé lidi, kdy mohou organizace občanské společnosti a mládežnické organizace předkládat komunikační projekty k posouzení. Pro každou výzvu jsou definována témata a priority, jež se však obecně shodují s komunikačními prioritami Evropského parlamentu, mezi které patří: Konference o budoucnosti Evropy, evropské volby atd.
  https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/cs/grants/media-and-events

  Četnost: Každé dva roky. Před volbami do Evropského parlamentu může být zveřejněna zvláštní výzva.
  Finanční příspěvek: Každá mládežnická organizace předloží odhad celkového rozpočtu navrhovaného projektu. Určitý procentní podíl z této částky bude financován Evropským parlamentem. O tom, zda a v jaké výši bude žadateli finanční příspěvek poskytnut, rozhoduje výbor složený ze zaměstnanců Parlamentu.
  Podmínky finanční podpory: Finanční příspěvek dostanou vybrané nejzdařilejší projekty. Zohledněna bude zeměpisná vyváženost a vyváženost národních/místních a celoevropských organizací.

 5. Jak se přihlásit?
  Pokud se ucházet o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany:
  • Hmusíte mít evropský projekt, který do soutěže přihlásíte;
  • musí vám být mezi 16 a 30 lety;
  • musíte bydlet v jednom z členských států EU.
    Projekt můžete přihlásit buď jako jednotlivec, nebo jménem organizace nebo skupiny mladých lidí. V prvním kole jsou vybírány projekty v rámci jednotlivých členských států, v druhém kole soutěží navzájem vítězné národní projekty. Tři finalisté jsou poté pozváni na slavnostní udílení cen v Cáchách, kde je vyhlášen vítěz. Další informace naleznete na internetových stránkách Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany.

  Četnost: Jednou ročně.
  Finanční příspěvek: První cena: 7 500 eur. Druhá cena: 5 000 eur. Třetí cena: 2 500 eur. Tři finalisté budou pozváni na slavnostní udílení cen v Cáchách a do Evropského parlamentu v Bruselu nebo ve Štrasburku.
  Podmínky finanční podpory: Předložit lze projekt, který přispívá ke spolupráci a k porozumění v Evropě i na mezinárodní úrovni a který uskutečňují mladí lidé ve věku od 16 do 30 let z některého členského státu.