Euroscola – často kladené otázky

Pokud nenajdete odpovědi na své otázky, vždy vám rádi pomůžeme. Nejprve si však prosím projděte tuto stránku.

  1. Postupujte podle našeho Návodu na registraci v EU Survey.

  2. Program Euroscola Online organizuje tým programu Euroscola (součást oddělení pro konference a návštěvnické služby generálního ředitelství pro komunikaci) společně s techniky, odborníky na komunikaci a novináři.

  3. Programem studenty provedou úředníci Evropského parlamentu spolu s týmem profesionálních koordinátorů. Učitelé budou mít během akce na místě i online příležitost setkat se se svými kolegy z jiných zemí a hovořit s úředníky Parlamentu.

  4. Pracovními jazyky jsou angličtina, francouzština, němčina, italština, polština a španělština.

  5. Program Euroscola je určen středoškolákům z Evropské unie ve věku od 16 do 18 let.

  6. Poslanci Evropského parlamentu jsou zváni, aby se studenty diskutovali.

  7. Prvním krokem je účast v národní soutěži.

  8. Výběr zajišťují kontaktní kanceláře a jeho postup se může v jednotlivých členských státech lišit. K účasti jsou způsobilé i státy žádající o členství v Unii a bývalé členské státy EU. Chcete-li se přihlásit a získat více informací o postupu výběru a náhradě cestovních výdajů, obraťte se prosím na místní kontaktní kancelář Evropského parlamentu.

  9. Parlament nabízí zúčastněným školám významný příspěvek na pokrytí jejich cestovních výdajů a nákladů na ubytování. Přesná výše příspěvku závisí na řadě různých faktorů. Za organizaci své cesty odpovídají školy.