Euroscola – často kladené otázky

Pokud nenajdete odpovědi na své otázky, vždy vám rádi pomůžeme. Nejprve si však prosím projděte tuto stránku.

  1. Programu se může účastnit každá škola z Evropské unie nebo z kandidátské země či bývalého členského státu. Žáci by měli mít v den návštěvy alespoň 14 let a měli by studovat na střední škole.

  2. Poté, co kontaktní kanceláře v členských státech vyberou třídy, jsou za pořádaní akcí v rámci programu Euroscola odpovědní organizátoři programu Euroscola, kteří pracují na oddělení pro kontakty s návštěvníky a občany generálního ředitelství pro komunikaci. Pro učitele, kteří doprovázejí třídy na akcích programu Euroscola, se konají přípravná setkání a učitelé mají příležitost navázat kontakty se svými kolegy z jiných zemí.

  3. Výběr zajišťují kontaktní kanceláře Evropského parlamentu v příslušných zemích. Pokud chcete získat více informací, obraťte se na kontaktní kancelář ve vaší zemi. Evropský parlament má kontaktní kanceláře ve všech členských státech a ve Spojeném království. Další informace jsou k dispozici na tomto odkazu. Kandidátské země: obraťte se prosím na organizátory programu Euroscola

  4. Organizátoři programu Euroscola se spojí s kontaktní osobou z každé vybrané školy/třídy a vysvětlí jí registrační postup.  

  5. Parlament nabízí zúčastněným školám finanční příspěvek na úhradu jejich cestovních výdajů a nákladů na ubytování. Přesná výše příspěvku závisí na řadě různých faktorů. Příspěvek nemusí pokrývat všechny náklady. Za organizaci své cesty odpovídají školy. Organizátoři programu Euroscola zašlou škole, která byla vybrána kontaktní kanceláří EP, podrobné informace a postup, jak požádat o finanční příspěvek.

  6. Účastníci mohou hovořit francouzsky, německy, italsky, španělštinou a anglicky a tlumočení je zajištěno do francouzštiny, němčiny a angličtiny. Vyzýváme všechny účastníky, aby se během programu pokusili hovořit různými jazyky. Samozřejmě mohou vystoupit v jazyce, ve kterém se cítí jistěji. 

  7. Účastníci mají přístup do budovy Louise Weiss (Allée du Printemps, 67070 Štrasburk), kde se akce koná, již od od 8:15. Program začíná v 10:00 a končí v 16:30. Studenti vedou dialog s poslancem Evropského parlamentu a rovněž s odborníkem, který byl vybrán v závislosti na tématu příslušného dne. Dopoledního programu v hybridním režimu se lze zúčastnit jak osobně, tak online. Odpolední program je určen pouze účastníkům, kteří se účastní osobně, a zaměřuje se na simulaci práce poslance Evropského parlamentu. 

  8. Podle platných pravidel musí mít účastníci bydliště v členském státě, kandidátské zemi nebo bývalém členském státě. Zúčastnit se mohou i státní příslušníci třetích zemí, kteří toto kritérium trvalého bydliště splňují. 

  9. Za každou školu/skupinu z členského státu se programu může účastnit jeden místní novinář. Pokud chcete získat více informací, zašlete e-mail organizátorům programu Euroscola.