Jak se mohu přihlásit?

Podívejte se, kdo byli evropští vítězové v roce 2024.

Přihlášku nyní nelze podat.

Jak se mohu přihlásit?

Bydlíte v EU, je vám od 16 do 30 let a pracujete na evropském projektu? Pak se můžete stát příštím vítězem Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany! Přihlaste svůj projekt a získejte až 7500 eur a pomoc s dalším rozvojem svých aktivit. Evropský parlament a Nadace pro Mezinárodní Cenu Karla Velikého v Cáchách každoročně udělují Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany inspirujícím projektům měnícím Evropu, které realizují mladí lidé v celé EU.

Kalendář na rok 2024

 • 18. ledna 2024 zahájení soutěže
 • 12. února 2024: konec lhůty pro přihlašování projektů
 • 20. březen 2024: vyhlášení národních vítězů
 • 7. květen 2024: slavnostní udílení cen v Cáchách

Pravidla

Před podáním přihlášky si přečtěte plnou verzi pravidel Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany. Projekty, které nesplňují kritéria stanovená v pravidlech, nebudou při hodnocení zohledněny.

Aby byly projekty způsobilé, musí splňovat tato kritéria:

1. Musí být přínosné v těchto oblastech:

 • Podpora spolupráce a porozumění jak v Evropě, tak na mezinárodní úrovni, na základě demokratických hodnot (jako jsou úcta k lidské důstojnosti, svoboda, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv);
 • Podpora utváření evropské identity a evropské integrace;
 • Povzbuzování mladých lidí v Evropě, aby se zapojili do evropské demokracie;
 • Nabízení praktických příkladů soužití Evropanů jako jednoho společenství.

2. Projekt musí přihlásit mladý člověk ve věku 16 až 30 let (ke dni odeslání přihlášky) s bydlištěm v jednom z 27 členských států EU.

Inspirujte se bývalými vítězi ceny a jejich projekty.

Kritéria pro udělení ceny

Projekty budou hodnoceny podle těchto kritérií:

 • Naplnění smyslu ceny;
 • Tvořivost a originalita projektu, včetně inovativních iniciativ;
 • Upřednostněny budou projekty s nadnárodním rozměrem (jichž se účastní mladí lidé z více než jednoho členského státu).

Výběr projektů

Výběr probíhá ve dvou krocích. O nejlepším projektu jednotlivých členských států rozhodují národní poroty. Následně jsou z 27 národních vítězných projektů vybrány tři nejlepší evropské projekty.

Národní porota v každém členském státě je tvořena dvěma poslanci Evropského parlamentu a zástupcem odvětví mládeže a je jmenována každoročně. Více informací o výběru projektů ve vašem členském státě získáte v příslušné kontaktní kanceláři Evropského parlamentu.

Evropskou porotu, která vybírá tři evropské vítěze, tvoří:

 • předseda Evropského parlamentu;
 • dva poslanci Evropského parlamentu;
 • tři zástupci Nadace pro Mezinárodní Cenu Karla Velikého v Cáchách;
 • dva zástupci odvětví mládeže (včetně bývalých vítězů).

Rozhodnutí evropské poroty je konečné.

Cena

 1. Třem vítězným evropským projektům jsou uděleny tyto ceny: první cena činí 7500 eur, druhá cena 5000 eur a třetí cena 2500 eur.
 2. Zástupci všech vítězných národních projektů budou pozváni na slavnostní udílení Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany, které proběhne v Cáchách.
 3. Kromě finančního ocenění budou evropští vítězové pozváni na návštěvu Evropského parlamentu v Bruselu nebo ve Štrasburku.
 4. Jednomu zástupci každého ze tří vítězných evropských projektů bude nabídnuta Schumanova stáž v Evropském parlamentu. Vybraný zástupce by měl patřit k užšímu realizačnímu týmu vítězného projektu a splňovat všechna kritéria pro účast na stáži. Na stáž je třeba nastoupit v průběhu dvanácti měsíců od udělení ceny, a to buď 1. října, nebo 1. března. Podrobnosti o stáži budou sděleny přímo vítězných projektům před slavnostním předáním ceny.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na adrese youth@europarl.europa.eu.  (Ochrana soukromí)

Přihlaste se do soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany