Předchozí ročníky Euroscoly

Od zahájení programu v roce 1990 měly stovky tisíc studentů příležitost strávit jeden den v prostorách Evropského parlamentu a debatovat a vyměňovat si názory s vrstevníky v rámci mnohojazyčného Evropského parlamentu mládeže.

Během pandemie COVID-19 bylo 12 zasedání, která se měla od března 2020 konat v prostorách Parlamentu, zrušeno. Místo toho se konala online zasedání, která studentům i učitelům umožnila účastnit se programu Euroscola distančně, přičemž byla zachována vzdělávací a interaktivní povaha programu se zaměřením na problematiku EU.

Tak vznikla Euroscola Online.

Online program nabízel dvě nové aktivity, a to výměnu názorů s místopředsedou Evropského parlamentu v rámci bloku otázek a odpovědí a „inovační laboratoř“, v rámci které mohli mladí účastníci jednat o svých návrzích týkajících se témat evropské politiky s příslušnými odborníky.

Zavedení platformy Interactio, která umožňuje živý přenos a živou interakci, a možnost předkládat písemné příspěvky prostřednictvím platformy Slido byly prvními kroky, které umožnily, aby se do hybridních akcí mohli zapojit i účastníci v distančním režimu.

Hybridní program Euroscola byl poprvé zahájen akcí regionálního programu v červnu 2022. Od října 2022 se začal konat jako pravidelná evropská událost.

Každé akce se zúčastnilo 1000 studentů, přičemž přibližně 500 až 600 se jich akce zúčastnilo z jednacího sálu ve Štrasburku.