Předchozí ročníky Euroscoly

Od zahájení programu v roce 1990 navštívily Parlament stovky tisíc studentů, kteří v něm strávili den diskutováním a výměnou názorů s vrstevníky formou mnohojazyčného Evropského parlamentu mládeže.

Kvůli pandemii COVID-19 musel Parlament zrušit všech 12 setkání, která se měla konat od března 2020 v jeho prostorách. Aby se studenti i učitelé mohli účastnit programu Euroscola na dálku a zároveň aby byla zachována jeho vzdělávací a interaktivní povaha se zaměřením na otázky související s EU, rozhodl se Parlament připravit internetovou verzi programu.

Tak vznikla Euroscola Online.

Tento program nabízí výměnu názorů s místopředsedou Evropského parlamentu s možností kladení dotazů a „inovační laboratoř“ pro sdílení námětů mladých účastníků k některým z témat evropské politiky s odborníky.

Využívá platformu Interactio pro přímé a interaktivní vysílání videí a účastníci mohou navíc posílat písemné příspěvky prostřednictvím platformy Slido. Je tak prvním krokem k zapojení online účastníků do plánovaných „živých“ akcí. Tím se počet účastníků každé akce zvýší až o 2000 mladých lidí, kteří doplní přibližně 500–600 studentů pozvaných k účasti do jednacího sálu ve Štrasburku.