Výukové materiály

Evropský parlament nabízí řadu výukových materiálů, které dokáží interaktivním způsobem přiblížit Evropu vašim studentům Najdete zde nápady pro aktivní výuku, tematické moduly, širokou škálu pedagogických nástrojů a audiovizuálních materiálů – perfektní základ pro debaty a diskuse o důležitých tématech souvisejících s EU. Vaši studenti budou moci získat informace o Unii hravým způsobem.

EVROPSKÉ VOLBY 2024: PŘÍRUČKA PRO ŠKOLY

Většina mladých lidí bude letos volit poslance Evropského parlamentu poprvé. Hledáte nápady, jak s nimi o blížících se evropských volbách mluvit? Naše příručka obsahuje praktické vzdělávací materiály, které Vám s tím pomohou a zároveň mladým dají prostor k vyslovení jejich názorů, nápadů a otázek ohledně všeho, co se voleb týká. Představte evropskou demokracii své třídě a připomeňte studentům, že mají právo jít volit! European elections 2024: educational toolkit

  1. Vzdělávací nástroj „Europe@school – aktivní výuka o Evropské unii“ obsahuje sedm modulů, které lze používat nezávisle jeden na druhém. Součástí je také příručka pro učitele, do které můžete nahlédnout, když se ve třídě věnujete interaktivním aktivitám. Tento nástroj pomáhá při výuce o EU, jejích členských státech, historii, hodnotách a jejím vlivu na náš každodenní život. Jeden z modulů je také věnován mediální gramotnosti a dezinformacím. Europe@school funguje na principu „škola hrou“ a nabízí kvízy, simulační hry a interaktivní cvičení. Nástroj je vhodný pro studenty středních a odborných škol.

  2. Chcete při výuce evropských dějin navázat na současnost, ale nevíte, jak na to? Dům evropských dějin vytvořil výukové materiály, které vám s tím pomohou. Můžete je použít ve třídě, doma nebo v jakémkoli jiném vzdělávacím prostředí a prozkoumat důležitá témata, která jsou pro náš dnešní život stejně podstatná jako pro Evropany v minulosti. Při návštěvě muzea můžete tuto látku probrat ještě hlouběji.
  3. Seznamte se s inspirativními příběhy laureátů Sacharovovy ceny, kteří bojují za lidská práva, demokracii a právní stát. Patří mezi ně Malála Júsafzajová. Tato laureátka z roku 2013 se již ve svých jedenácti letech zasazovala o právo na vzdělání ve svém rodném Pákistánu. Všichni ocenění Sacharovovou cenou jsou inspirujícími osobnostmi. Jde například o disidenty, politické vůdce, novináře, právníky, bojovníky za občanská práva, spisovatele, představitele menšin, mírové aktivisty a filmové režiséry. Prostřednictvím Sacharovovy ceny za svobodu myšlení, která je nejvyšším uznáním Evropské unie za práci v oblasti lidských práv, a pomocí společenství ceny, Evropská unie podporuje laureáty v prosazování jejich zájmů. V knihovně Sacharovovy ceny najdete publikace, audiovizuální obsah, plakáty a filmy, které můžete použít jako základ pro diskuse o lidských právech se svými studenty.
  4. Poslanci Evropského parlamentu mají své hlavní kanceláře v Bruselu. Při návštěvě tamějšího jednacího sálu pocítíte vzrušující atmosféru největšího nadnárodního parlamentu na světě a získáte informace o jeho pravomocích a úloze. V tomto jednacím sále zasedá všech 705 poslanců. Během plenárních zasedání zde probíhají nejrozsáhlejší a nejdůležitější jednání Parlamentu a v této budově také proběhla mnohá historicky významná hlasování. Stáhněte si multimediální průvodce Evropského parlamentu, který vás provede budovou vaším tempem. Můžete s ním navštívit jednací sál a poslechnout si úvodní slovo předsedkyně Parlamentu i různá svědectví tlumočníků a zřízenců.
  5. Jak Evropská unie ovlivňuje váš každodenní život? Které evropské iniciativy se vyskytují ve vašem městě a regionu? Zde najdete stručné a jednoduché vysvětlení toho, co EU dělá pro občany.
  6. Zjistěte více o úloze, kterou Evropský parlament hraje v ostatních institucích EU a v unijních politikách. V těchto přehledech se dozvíte o různých tématech, jako je hospodářství, růst, základní práva a vnější vztahy EU.
  7. Objasněte studentům, jak EU funguje. Zde najdete výukové materiály od různých institucí EU a vládních i nevládních organizací. Získejte inspiraci pro svou výuku a spojte se s dalšími školami a učiteli z celé EU.
  8. Účelem této pedagogické sady je poskytnout vyučujícím praktické pokyny k výstavě „Art in Democracy“. Výstavu je možné navštívit na různých místech v Bruselu a ve Štrasburku, ale všechny materiály jsou přístupné i on-line. Poskytované informace mají obecnější charakter, aby se daly přizpůsobit vzdělávacím podmínkám v různých zemích. Využijte prosím tyto pokyny dle vlastních potřeb.

    Stáhnout pedagogickou sadu