O PROGRAMU EUROSCOLA

Program Euroscola sdružuje ve Štrasburku studenty ve věku od 16 do 18 let ze všech 27 členských států EU, kandidátských zemí a bývalých členských států. Studenti diskutují, zaujímají stanoviska, vyjednávají, navrhují změny, hlasují a nakonec přijímají usnesení o skutečných evropských otázkách. Mají příležitost seznámit se s fungováním evropských institucí, debatovat o demokracii, základních právech a evropských hodnotách a vyjádřit svůj názor na rozhodnutí přijatá na úrovni Evropské unie.

Studenty musí doprovázet učitel nebo vychovatel.

Euroscola online

Evropský parlament založil v roce 1990 projekt Euroscola. Díky němu si mohou stovky tisíc středoškolských studentů vyzkoušet práci poslanců EP.

Mladí lidé se nechávají vyfotografovat v jednacím sále budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Euroscola má nyní i regionální verzi!

Evropský parlament a dva sousední regiony Alsasko (Francie) a Bádensko-Württembersko (Německo) podepsaly 21. ledna 2021 dohodu o založení regionálního programu Euroscola. Cílem je vytvořit program přeshraniční výměny mezi oběma regiony a podpořit evropskou integraci a mezikulturní povědomí. První hybridní vydání francouzsko-německého regionálního programu Euroscola se konalo ve středu 1. června 2022. Akce se bude opakovat každý rok.