O PROGRAMU EUROSCOLA

Program Euroscola sdružuje ve Štrasburku studenty ve věku od 14 let ze všech 27 členských států EU, kandidátských zemí a bývalých členských států. Studenti diskutují, obhajují své názory, vyjednávají, navrhují změny, hlasují a nakonec přijímají usnesení o skutečných evropských otázkách. Mají příležitost seznámit se s fungováním evropských orgánů, debatovat o demokracii, základních právech a evropských hodnotách a vyjádřit svůj názor na rozhodnutí přijatá na úrovni Evropské unie.

Studenty musí doprovázet učitel nebo vychovatel.

Euroscola online

Evropský parlament vytvořil program Euroscola v roce 1990. Stovky tisíc středoškolských studentů si díky němu mohou vyzkoušet práci poslanců EP.

Mladí lidé se nechávají vyfotografovat v jednacím sále budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Euroscola má nyní i regionální verzi!

Evropský parlament a dva sousední regiony Alsasko (Francie) a Bádensko-Württembersko (Německo) podepsaly dne 21. ledna 2021 dohodu o založení regionálního programu Euroscola. Cílem je vytvořit program přeshraniční výměny mezi oběma regiony a podpořit evropskou integraci a mezikulturní povědomí.

Akce francouzsko-německého regionálního programu Euroscola se konaly ve dnech 1. června 2022 a 10. března 2023. Akce regionálního programu Euroscola se bude konat každý rok.