ВЪВ ВАШАТА СТРАНА

Запознайте се с възможностите за младежите във Вашата страна и следете новините, информацията, проявите и инициативите по въпроси, свързани с ЕС, в близост до Вас.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ВЪВ ВАШАТА СТРАНА

Бихте ли искали да научите повече за това какво предлага Европейският парламент на младите хора, студентите и преподавателите? Проявявате ли интерес към дейности и прояви, които се провеждат във Вашата страна? Свържете се с Бюрото за връзка на Европейския парламент (БВЕП) близо до Вас и научете повече за Европейския парламент, неговите членове и неговите младежки програми. Бюрата за връзка на ЕП присъстват във всички държави — членки на ЕС, както и в Лондон и Вашингтон.

Изберете Вашата държава от падащия списък и се свържете с тях.