Предишни издания на „Евроскола“

От стартирането на проекта през 1990 г. до днес стотици хиляди ученици са посетили помещенията на Европейския парламент за по един ден, провеждайки дебати, дискусии и обмени на мнения с младежите от другите държави в рамките на многоезичния Европейския младежки парламент.

Поради пандемията от COVID-19 обаче бяха отменени всичките 12 сесии на място, които трябваше да се проведат от март 2020 г. насам. Вместо тях бяха предложени онлайн сесии, за да се позволи на учениците и учителите да участват в програмата „Евроскола“ дистанционно, като същевременно се запази образователния и интерактивен характер на програмата, съсредоточен върху въпроси, свързани с ЕС.

Така възникна „Евроскола онлайн“.

Двата определящи елемента на „Евроскола онлайн“ са диалогът със заместник-председател на Европейския парламент по време на сесия с въпроси и отговори, от една страна, и „Лабораторията за иновации“, в която младите участници споделят свои идеи, свързани с дадени области на европейската политиката, с експерти по темата.

Със създаването на интерактивната видеоплатформа за излъчване на живо Interactio и възможността за изпращане на писмени коментари чрез Slido, „Евроскола“ се задейства като първа стъпка към включването на онлайн участници в бъдещи прояви на живо. Това ще увеличи броя на участниците до 2000 за всяка проява, в допълнение към около 500 – 600 ученици, поканени да участват в пленарната зала в Страсбург.