Обучения за преподаватели

Европейският парламент организира семинари и обучения на място и онлайн, за да Ви даде възможност да развиете професионалните си умения, да установите контакти с други преподаватели и да Ви предостави съвети във връзка с интерактивното преподаване на знания за Европа.

  1. Проявявате интерес към предложението за обучение на Дома на европейската история, но бихте искали да научите повече за него? Организираме информационни сесии и обучения за учители онлайн и на място. На тези сесии ще разберете повече за възможностите за обучение като цяло, както и за нашите тематични семинари. Ключов елемент на нашия подход към обучението са проучването и оценката на важната роля, която историята играе в нашия съвременен свят.
  2. Zaednoza.eu (Together.eu) е общоевропейска общност, която насърчава участието на гражданите в демократичния процес. Присъединете се към общността, за да се свържете с други преподаватели и да получите достъп до прояви и възможности за обучение, с които Европейският съюз да стане по-близък за младите хора.
  3. В рамките на програмата „Училища — посланици на Европейския парламент“ Европейският парламент предлага онлайн семинари и работни срещи на място, за да Ви помогне да внесете Европа в класната стая, да създадете мрежи и да популяризирате трансгранични проекти.