За Програмата (EPAS)

Програмата за училища ― посланици на Европейския парламент има за цел да повиши осведомеността за демокрацията на Европейския парламент, ролята на Европейския парламент и европейските ценности. Тя също така насърчава активното участие в демократичните процеси на ЕС. Програмата е насочена към ученици с различен образователен и социален произход и от различни региони.

ДЕЙНОСТИ

Училищата, избрани да участват в програмата, определят учители и ученици за старши и младши посланици, на които възлагат отговорността за изпълнението на програмата. Учителите се грижат за образователния аспект, като основно организират уроци относно европейската парламентарна демокрация. Преподавателите могат да използват интерактивни учебни материали на Европейския парламент, които съдържат обща информация и факти за ЕС, упражнения за демократични умения и участие в демократичните процеси, учебни ролеви игри и викторини. От учителите и учениците се изисква да извършват дейности като създаване на информационен пункт ЕП, организиране на събития във връзка с Деня на Европа или създаване на съдържание за социалните медии. Те осъществяват връзка с членове на Европейския парламент, други посланици и партньори и се ангажират със своите общности.

АКРЕДИТАЦИЯ И НАГРАДИ

В края на всяка учебна година се прави оценка на дейностите, извършени от училищата. При успешното приключване на програмата училищата биват сертифицирани като „Училища – посланици на ЕП“, а старшите и младшите посланици получават сертификати на церемонии, организирани от бюрата за връзка на Европейския парламент, много често в присъствието на членове на Европейския парламент, представители на националните и местните власти и партньори. На учителите и учениците може също така да бъде предоставена възможността да участват в сесии на „Евроскола“ или други събития, организирани от Европейския парламент в държавите членки и Брюксел или Страсбург.

Следете нашия канал във Фейсбук!