Често задавани въпроси за „Евроскола“

Ако не намерите отговори на Вашите въпроси, ще се радваме да Ви помогнем. Но най-напред, моля, проверете на тази страница!

  1. Можете да следвате нашите насоки за регистриране в платформата на ЕС за проучвания.

  2. Екипът на „Евроскола“ (част от Отдела за конференции и услуги за посетителите, Генерална дирекция за комуникация), подпомогнат от техници, експерти по комуникация и журналисти, се занимава с организацията на „Евроскола“ онлайн.

  3. Длъжностни лица от Европейския парламент, съвместно с екип от професионални модератори, ще ръководят учениците в рамките на програмата. През деня или по време на онлайн среща учителите ще имат възможност да се срещнат с колегите си от други държави и да разговарят със служители на Парламента.

  4. Работните езици са английски, френски, немски, италиански, полски и испански.

  5. „Евроскола“ е предназначена за ученици на възраст между 16 и 18 години от средните училища в Европейския съюз.

  6. Членовете на Европейския парламент са приканени да разговарят с учениците.

  7. Първата стъпка е да участвате в националния конкурс за подбор.

  8. Процедурата за подбор се организира от бюрата за връзка на Европейския парламент и е различна в различните държави членки. Имат право да участват също и страни кандидатки и бивши държави – членки на ЕС. Ако желаете да кандидатствате или да получите повече информация относно процедурата за подбор и възстановяването на пътните разноски, моля, свържете се с бюрото за връзка на Европейския парламент във Вашата държава.

  9. Парламентът предлага на участващите училища значителна сума безвъзмездни средства за покриване на пътните и квартирните разходи. Точният размер на безвъзмездните средства зависи от редица фактори. Организирането на пътуването е отговорност на съответното училище.