Лауреати за 2024 г.

2024 ECYP Winners on stage

Европейски лауреати

Първата награда от 7500 евро бе присъдена на Sisterhood Pathways от Литва. Този проект има за цел борба с насилието срещу жени в балтийските държави чрез изкуство, интервюта, местни семинари, международни събития и кампания в социалните медии. Той е насочен към по-голяма осведоменост, изслушване на жертвите и специалистите, улесняване на социалното приобщаване и участието на общността, както и разпространяване на знания и стратегии за предотвратяване на насилието срещу жени навсякъде.

Втората награда от 5000 евро беше присъдена на проекта Penser, agir et plaider ensemble pour ne laisser aucun.e jeune de côté (Да мислим, действаме и да настояваме заедно, за да не пренебрегнем нито един млад човек) от Франция. Инициативата насърчава солидарността между младите хора в цяла Европа, които са изправени пред бедност и изолация, като им дава възможност да изразят своите тревоги и да се застъпват за промяна. Преодолявайки езиковите и географските бариери, проектът разглежда въпроси като тормоза, дискриминацията, изолацията, безработицата и образователните пречки. Той изхожда от индивидуалния опит на младите хора, за да идентифицира общите предизвикателства.

Третата награда от 2500 евро бе присъдена на Europe Magazine от Германия. Този профил в Instagram представя информация, визуализираща сложните социални въпроси в Европа чрез карти, инфографики и статистически данни. Europe Magazine използва визуалната журналистика, за да предава информация за политиката, културата, околната среда и обществото по прост и достъпен начин. 

Национални лауреати за 2024 г.

Прочетете за всички национални печеливши проекти. image-from-the-document-manager-1

Лауреати за 2023 г.

Първата награда от 7500 евро спечели езиковото приложение AILEM, което е разработено в Белгия за нуждите на бежанци и хора, търсещи убежище. Създателите се стремят да подпомогнат разбирателството и интеграцията на имигранти и са се допитали до тях при изготвянето на продукта.

Приложението включва полезни фрази, истории и игри, които подпомагат езиковото обучение, както и възможностите за осъществяване на контакт с други потребители.

Два проекта си поделят второто място

Журито присъди второ място на два проекта, които получават парична награда от 3750 евро всеки.

Музей за климата

Мобилният музей за климата (Mobili Klimato muziejaus paroda) е създаден през май 2022 г. и има за цел да подтикне хората да възприемат по-екологосъобразен начин на живот. В четири корабни контейнера са представени следните теми: Измененията в климата - причини и последици, Зеленият пакт на ЕС, Устойчив модел на селско стопанство и здравословна храна, Практически съвети за намаляване на потреблението.

Европейски кореспондент

Проектът „Европейски кореспондент“, който стартира през 2022 г., събира над 140 млади журналисти от страни в цяла Европа. Те разпращат всеки един имейл с новини от различен край на Европа и разследват как големите предизвикателства намират отражение на местно ниво.

Резюмета на проектите на националните победители за 2023 г (EN).

Лауреати за 2022 г.

Първата награда беше присъдена на проекта Orquestra Sem Fronteiras [Оркестър без граници] от Португалия, който насърчава трансграничното сътрудничество между Португалия и Испания чрез музиката на млади таланти, живеещи в двете държави, с цел смекчаване на социалните и културните неравенства.

Втора награда беше присъдена на чешкия проект Politika (nejen) pro Mladé [Политика (не само) за младежта], който обединява млади политици от целия политически спектър с цел дебати относно политиката, демокрацията и правата на човека, като насърчава информирано и активно младо гражданско общество.

Трета награда беше присъдена на германския проект Ukraine Vibes — European Public Sphere [Европейската публична сфера — на вълна Украйна], организиран чрез неправителствената организация Democracy International. Проектът, който се проведе между април и октомври 2021 г., събра хора от 36 държави за виртуални дискусии на тема демокрация, развитие и европейска интеграция, с фокус върху отношенията между ЕС и Украйна. Някои от предложенията, генерирани на платформата Конференцията за бъдещето на Европа, бяха публикувани.

Резюмета на проектите на националните победители за 2022 г (EN).

Лауреати за 2021 г.

Първа награда взе чешкият проект Fakescape, който с помощта на игри показва на младите хора как да мислят критично и да различават фалшивите новини.

На второ място се класира проектът Generation Z от Румъния, който среща млади хора с известни личности, за да насърчи любознателността, критичното мислене и диалога между поколенията.

Испанският проект EuroInclusion спечели трето място. Това е програма за обмен за млади европейци, която има за цел постигането на цялостна социална, културна и политическа интеграция на гражданите с увреждания в една свободна, многообразна и обединена Европа.

Лауреати за 2020 г.

Първо място в конкурса от 2020 г. зае „Европейският архив на гласовете“ - германски проект, който събира исторически разкази, предадени устно от хора, родени преди 1945 г.

Второ място взе за френската асоциация „Европейска гражданска служба“, която помага на млади европейци да извършват доброволческа дейност в родната си страна или другаде и да допринасят за решаването на обществено значими проблеми като опазването на околната среда.

Трето място зае Мадлина Кей (Великобритания), известна и като #EUsupergirl, с инициативата си „Бъдещето е Европа“.

Предишни лауреати на младежката награда „Карл Велики“ Предишни лауреати на младежката награда „Карл Велики“ (достъпно на 24 езика при поискване)