За Европейската младежка награда „Карл Велики“

Европейската младежка награда „Карл Велики“ се присъжда на младежки проекти, които подкрепят демокрацията в Европа и насърчават сътрудничеството и разбирателството както в Европа, така и в международен план. Тя извежда на преден план ежедневната работа на младите хора в цяла Европа, целяща да укрепи общото чувство за европейска принадлежност, и възнаграждава активното им участие в развитието на Европа. Наградата беше учредена през 2008 г. и се ръководи съвместно от Европейския парламент и Фондацията за Международната награда „Карл Велики“ в Аахен.

За да участвате в конкурса за младежката награда „Карл Велики“, трябва:

  • да имате европейски проект, с който желаете да кандидатствате;
  • да сте на възраст между 16 и 30 години;
  • да пребивавате постоянно в една от държавите членки на ЕС - Можете да представите проект или като отделен кандидат, или от името на организация или група млади хора.

Всички представени проекти ще бъдат оценени първо от националното жури на държавата членка, в която се разработва проектът. Това жури което ще избере една измежду всички кандидатури. От 27-те номинирани национални кандидати европейското жури ще избере трите най-добри европейски кандидатури, които ще получат до 7500 евро като награда за своите проекти.

About the Charlemagne Youth Prize