Как да кандидатствам?

Вижте националните лауреати в изданието за 2023 г.

Срокът за подаване на кандидатури изтече.

Вижте европейските лауреати в изданието за 2023 г

Срокът за кандидатури изтече.

Как да кандидатствам?

Ако сте на възраст между 16 и 30 години, пребивавате постоянно в ЕС и работите по проект, който спомага за моделирането на Европа, то тогава можете да бъдете следващият носител на Европейската младежка награда „Карл Велики“. Кандидатствайте със своя проект сега и може да спечелите до 7500 евро и да получите помощта, от която се нуждаете, за да доразвиете своята инициатива.

График за 2023 г.

 • 12. януари 2023 г.: Начало на конкурса
 • 2. февруари 2023 г.: Краен срок за представяне на проекти
 • Март 2023 г.: Обявяване на националните победители
 • 2023 г.: Церемония по награждаването в Аахен

Правила

Преди да кандидатствате, моля, прочетете пълния текст на правилата за Европейската младежка награда „Карл Велики“. Проектите, които не отговарят на критериите, определени в правилата, няма да бъдат взети предвид при извършването на оценката.

За да участват, проектите трябва да отговарят на следните критерии:

1. Те трябва да са се отличили в следните области:

 • насърчаване на сътрудничеството и разбирателството както в Европа, така и в международен план, въз основа на демократичните ценности (например зачитане на човешкото достойнство, свобода, равенство, върховенство на закона и зачитане на правата на човека);
 • насърчаване на споделено чувство за европейска идентичност и на европейската интеграция;
 • насърчаване на други млади хора в Европа да участват активно в нашата демокрация;
 • предлагане на нагледни примери за европейци, живеещи заедно като общност.

2. Проектите трябва да са представени от млад човек, пребиваващ постоянно в една от 27-те държави – членки на ЕС, който е на възраст между 16 и 30 години към датата на подаване на заявлението.

Почерпете вдъхновение от предишните носители на наградата и техните проекти. Критерии за присъждане на наградата

Проектите ще бъдат оценявани според следните критерии:

 • доколко са постигнати целите на наградата;
 • творческия подход и оригиналността на проекта, включително новаторските инициативи;
 • ще се отдава приоритет на проектите с транснационално измерение (включващи млади хора от повече от една държава членка).

Процедура за подбор

Подборът се извършва на два етапа. Първо, националното жури във всяка държава членка избира най-добрия национален проект. След това от 27-те национални номинирани проекта европейското жури избира трима победители на европейско равнище.

Националното жури във всяка държава членка се състои от двама членове на Европейския парламент и един представител на младежкия сектор. То се назначава ежегодно. За повече информация относно националната процедура за подбор във Вашата държава членка, моля, направете справка с бюрото за връзка на Европейския парламент във Вашата държава.

Европейското жури, което подбира тримата европейски лауреати, се състои от:

 • председателя на Европейския парламент;
 • двама членове на Европейския парламент;
 • трима представители на Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен;
 • двама представители на младежкия сектор (включително бивши лауреати на наградата).

Решението на европейското жури е окончателно.

Наградата

 1. Трите европейски проекта победители получават следните награди: първата награда е 7500 евро, втората награда – 5000 евро, а третата награда – 2500 евро.
 2. На церемонията по връчването на младежката награда „Карл Велики“ в Аахен се канят представители на всеки от номинираните национални проекти.
 3. Като част от наградата тримата европейски лауреати получават покана да посетят Европейския парламент (в Брюксел или в Страсбург).

Ако имате въпроси, свържете се с нас на адрес youth@europarl.europa.eu.  (Политика за поверителност)

Кандидатствайте за Младежката награда „Карл Велики“