Учебни материали

Европейският парламент предлага различни ресурси, за да ви помогне да „доближите“ Европа до Вашите ученици по интерактивен начин. В този раздел ще намерите активни уроци, тематични модули, педагогически инструменти и аудио-визуални материали, които ще Ви помогнат да представяте актуални европейски теми, да организирате дебати и да провеждате интересни занимания за учениците.

  1. Образователният инструмент „Европа в училище – активни уроци за Европейския съюз“ (Europe@school) съдържа седем независими модула, които могат да се използват отделно, както и наръчник за учители, който да Ви помогне да провеждате интерактивни занимания във Вашата класна стая. Инструментът подпомага обучението за ЕС, неговите държави членки, история, ценности и и роля в нашето ежедневие. Той включва и модул за медийна грамотност и дезинформация.Учебният материал се опира на методиката „обучение чрез игра“ и включва викторини, ролеви игри и интерактивни упражнения. Това е идеалният инструмент за учениците от средните и професионалните училища.

  2. Ако се питате как да направите връзката между преподаването на европейската история със съвременния свят, Домът на европейската история е разработил образователни материали за Вас и Вашите ученици. В класната стая, у дома или в друга образователна среда Вие можете да разгледате някои основни теми, които са от голямо значение за живота ни днес, така както са били от значение за живота на европейците в миналото. Ако имате възможност да посетите музея, ще откриете и ресурсите на място, посветени на същите теми.
  3. Открийте вдъхновяващите истории на лауреатите на наградата „Сахаров“ на Европейския парламент, които са посветили живота си на защитата на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава. Сред тях е Малала Юсуфзай, лауреат на наградата за 2013 г., която едва единадесетгодишна започва кампания за правото на образование в Пакистан. Дисиденти, политически водачи, журналисти, адвокати, активисти на гражданското общество, писатели, лидери на малцинства, борци за мир, филмови дейци са само няколко примера за профилите на тези вдъхновяващи личности. Чрез наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта — най-високото признание, което Европейският съюз дава на работата в областта на правата на човека, както и чрез общността на нейните носители, ЕС подкрепя лауреатите в усилията им да защитават своите каузи. Разгледайте библиотеката на наградата „Сахаров“, за да откриете публикации, аудио-визуални материали, плакати и филми, които ще Ви помогнат при обсъждането с Вашите ученици на теми, свързани с правата на човека.
  4. В Брюксел се намират основните офиси на членовете на Европейския парламент.Посещението в пленарната зала е чудесен начин да се усети вълнуващата атмосфера на най-големия транснационален парламент в света и да се научи повече за неговите правомощия и функции.Пленарната зала побира всичките 705 членове на Европейския парламент. По време на пленарните сесии залата се използва за най-пространните и най-важните дебати на Европейския парламент, като на нея са гласувани решения с историческо значение. Изтеглете мултимедийния пътеводител на Европейския парламент и посетете пленарната зала от мястото, на което се намирате.Мултимедийният пътеводител включва разходка в „сърцето“ на Европейския парламент, включително встъпителни думи от неговия председател, разглеждане на самата пленарна зала, както и разкази на устни преводачи и разпоредители.
  5. Как Европа влияе върху Вашето ежедневие? Какви европейски инициативи присъстват във Вашия град и регион? Научете повече за ролята на ЕС от гледна точка на отделния човек с помощта на тези кратки, достъпни и полезни текстове!
  6. Научете повече за ролята на Европейския парламент в институциите и политиките на Съюза. В тези информационни документи ще намерите повече информация по теми като икономика, растеж, основни права и външни отношения на ЕС.
  7. Помогнете на учениците си да научат как работи ЕС с материали, създадени от различни институции на Европейския съюз и други правителствени и неправителствени органи. Потърсете вдъхновение за уроците си и открийте възможности за работа в мрежа с други училища и учители в целия ЕС!