Активни уроци за Европейския съюз

Образователният инструмент „Европа в училище – Активни уроци за Европейския съюз“ съдържа ръководство за учители и седем отделни модула. Всеки модул съдържа насоки и материали, които подпомагат преподавателите при представяне на различни теми за ЕС.

  1. Тази викторина съдържа 12 въпроса с избор от няколко отговора. Можете да я използвате в класната стая или с цялото училище. Няма ограничение за броя участници. Планирана продължителност: 15 минути

  2. Целта на тази игра е запознаване с държавите — членки на ЕС. Учениците работят в екипи за възможно най-бързо разбиване на кода. Целта на тази игра е да се стимулира любопитството на учениците да разберат кои държави всъщност са членки на Европейския съюз. Планирана продължителност: 40 минути

  3. Това е игра на карти с въпроси и отговори, която съдържа въпроси за ЕС и неговата история. Играта насърчава учениците да запомнят отговорите на въпросите и по този начин да придобият знания за ЕС, докато играят. Планирана продължителност: 40 минути

  4. Тази игра е посветена на случаите, в които учениците се сблъскват с ЕС в ежедневния си живот, включително някои конкретни примери от законодателството на ЕС. При тази игра, основана на елиминиране, за всеки пример учениците посочват дали смятат, че това е законодателство на ЕС, или не. Планирана продължителност: 20 минути

  5. Този модул започва с игра, при която участниците трябва да съберат четири карти от един тип и могат да открият ценностите на ЕС и някои конкретни примери за това как ЕС ги прилага на практика. След това учениците се приканват да размислят критично за тях с помощта на индивидуално упражнение. И накрая, те подобряват допълнително своите демократични умения чрез дебат с целия клас, включващ 16 твърдения, от които да избират. Планирана продължителност: 30 минути + 10 минути на изявление

  6. Тази ролева игра поставя Вашите ученици в ролята на членове на Европейския парламент. За един до два часа класната стая се превръща в самия Европейски парламент, а учениците обсъждат как да се справят с различни актуални теми в ЕС, като например глобалното затопляне, правилата за тютюневите изделия и армията на ЕС.

  7. Този урок включва упражнение, което учи учениците как да идентифицират потенциално манипулативно съдържание и им дава възможност да обсъдят как да избегнат заблуда от такова съдържание. Той съдържа набор от групови дейности и презентации. Урокът също така предлага съвети въз основа на игри по темата и препоръки за допълнително четене, както и списъци на европейските организации за проверяване на факти.

  8. В наръчника се описват концепцията за инструмента, модулният му подход и активните му методики, както и неговите образователни принципи. Той съдържа и списък на допълнителни ресурси за обучение.