ЗА „ЕВРОСКОЛА“

Програмата „Евроскола“ в Страсбург обединява ученици на възраст между 16 и 18 години от всичките 27 държави — членки на ЕС, както и от страни кандидатки и бивши държави членки, за да обсъждат, да дават мнението си, да преговарят, изменят, гласуват и в крайна сметка да приемат резолюции по действителни европейски въпроси. Учениците получават възможността да се запознаят с работата на европейските институции, да обсъдят демокрацията, основните права и европейските ценности, а също така да изразят личното си мнение по решения, взети на равнището на Европейския съюз.

Учениците трябва да бъдат придружени от учител или възпитател.

„Евроскола“ онлайн

Европейският парламент създаде проекта „Евроскола“ през 1990 г., като по този начин даде възможност на стотици хиляди ученици от средните училища да участват в симулация на работата на членовете на ЕП.

Младежи се събират за снимка в пленарната зала на сградата на Европейския парламент в Страсбург.

„Евроскола“ вече има и регионален вариант!

Европейският парламент и двата граничещи си региона Елзас (Франция) и Баден-Вюртемберг (Германия) подписаха на 21 януари 2021 г. споразумение за създаване на регионална „Евроскола“. Целта е да се създаде програма за трансграничен обмен между двата региона и да се насърчи европейската интеграция и междукултурната осведоменост. Първото комбинирано издание на френско-германската регионална „Евроскола“ се проведе на 1 юни 2022 г., сряда. Събитието вече ще се провежда ежегодно.