Despre școlile-ambasador

Programul „Școli-ambasador” al Parlamentului European urmărește sensibilizarea elevilor în legătură cu democrația parlamentară europeană, cu rolul Parlamentului European și cu valorile europene. Îi încurajează pe aceștia să participe activ la procesele democratice ale Uniunii Europene. Programul vizează elevii din diverse medii educaționale, sociale și geografice.

ACTIVITĂȚI

Profesorii și elevii sunt numiți ambasadori seniori, respectiv juniori de către școlile selectate să participe la program și sunt însărcinați cu punerea sa în practică. Profesorii se ocupă de aspectul educațional, organizând în principal lecții despre democrația parlamentară europeană. Educatorii pot folosi materialele didactice interactive ale Parlamentului European. Acestea includ informații generale și date despre Uniunea Europeană, formări cu accentul pe competențele democratice și participative, jocuri de rol pentru clasă și teste. Profesorilor și elevilor li se cere să desfășoare activități precum crearea unui punct informativ despre Uniunea Europeană, organizarea de evenimente de Ziua Europei sau crearea de conținuturi pe platformele sociale. Profesorii și elevii colaborează cu deputații europeni, cu alți ambasadori și parteneri și se implică în comunitățile locale.

ACREDITĂRI ȘI RECOMPENSE

La sfârșitul fiecărui an școlar, activitățile desfășurate de școli sunt evaluate. După finalizarea cu succes a programului, școlile sunt certificate drept școli-ambasador, iar ambasadorilor lor seniori și juniori li se înmânează certificate în cadrul unor ceremonii organizate de Biroul local de legătură al Parlamentului European, de cele mai multe ori în prezența unor deputați europeni, a autorităților naționale și locale și a partenerilor. Profesorilor și elevilor li se poate oferi și posibilitatea de a participa la sesiuni Euroscola la Strasbourg sau la alte evenimente organizate de Parlamentul European în țările Uniunii și la Bruxelles sau Strasbourg.

Urmărește canalul nostru Facebook!